Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 17.11.2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 17.11.2014

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 13.11.2014
Αρ. Πρωτ  17115

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας, την 17 του μηνός Noεμβρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μμ  στο Δημοτικό Κατάστημα ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Θέμα: Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 4/4.
Εισηγητής :Μιχαήλ Προϊστάκης

2ο Θέμα : Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Εισηγητής Μαρία Πετράκη

3ο Θέμα: ΄Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Εισηγητής Μαρία Πετράκη

4ο Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ιεράπετρας και των Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για το 2015
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη

5ο Θέμα: Ανάκληση των με αριθμό 162 και 291/2014 αποφάσεων της Οικ. Επιτροπής που αφορά   την προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και προμήθεια αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης -αποχέτευσης.Επανάληψη διαγωνισμού
Εισηγητής Γ. Καροφυλάκης

6ο Θέμα: :Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη Λιμενικών έργων παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας».
Εισηγητής : Γ Ψαρρός

7ο Θέμα: Ρυθμίσεις  ληξιπρόσθεσμων οφειλών  άρθρου 51 Ν. 4257/2014.
Εισηγητής :κ. Φραντζεσκάκη Μαρία

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]