Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 26-07-2013

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 26-07-2013

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Πρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 26-07-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ”][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 22/07/2013
Αρ. Πρωτ 10042

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (No 10042/22-07-2013) για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 26-7-2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου
Εισηγητής:κ  Δραγασάκης Λευτέρης

Θέμα 2ο: Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την Διοργάνωση δράσης δημοσιότητας δικτύωσης για το ΟΣΑΑ.
Εισηγητής:κ Δραγασάκης Λευτέρης

Θέμα 3ο:Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για το 6ο Δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας.
Εισηγητής :κ.Δραγασάκης Λευτέρης

Θέμα 4ο΄ ΄Ασκηση ή μη αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος από απαλλοτρίωση στη θέση Λαγκός Βαίνιάς του Δήμου Ιεράπετρας
Εισηγητής:κ  Σφακιανάκης  Νικόλαος

Θέμα 5ο: Έγκριση πάγιας προκαταβολής  προέδρων  κοινοτήτων
Εισηγητής: κ.  Φανουράκη Μαρίνα

Θέμα 6ο: Δαπάνη λήψης  στοιχείων από το ΚΕΠΥΟ για πρόστιμα ΚΟΚ.
Εισηγητής: κ Φανουράκη Μαρίνα

Θέμα 7ο:  Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων κεντρικού υδραγωγείου πόλης Ιεράπετρας» (Επανάληψη διαγωνισμού).
Εισηγητής:Γ. Ψαρρός

Θέμα 8ο: ΄Εκθεση καταγραφής περιουσίας αποσπασθεισών τοπικών Κοινοτήτων (ΠΔ 105/2011) Πεύκων-Περβολακίων-Λιθινών-Χρυσοπηγής
Εισηγητής:Μαρία Φραντζεσκάκη

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]