Συνεδρίαση Δ.Σ του ΝΠΔΔ Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας στις 24.07.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση Δ.Σ του ΝΠΔΔ Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας στις 24.07.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιεράπετρα       17-07-2015 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                      Αρ. πρωτ.       152

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»                                                                                     

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01                                             

Τ.Κ  72200                                                                                    

Τηλ.: 2842340324

Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: κ.κ.      

Λουτσέτη Εμμανουήλ

Μπαλοθιάρη Κων/νο

Νταραρά Ηλία

Παπαδάκη Ιωάννη

Προϊστάκη Γεώργιο

Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση στις  24 Ιουλίου  2015 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13.30 στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο (δίπλα στο   Γραφείο του κ. Δημάρχου)   με  θέματα:

  1. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης για την προμήθεια Πίλαρς.
  2. Παρουσίαση σχεδίων Φάρου.

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Πετράς

 

Εσωτ. διανομή:   1.  Γραφείο κ. Δημάρχου

  1. Γραφείο Τύπου