Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 25.07.2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 25.07.2014

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Σχολική Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Ιεράπετρα 21.07.2014
Αρ. Πρωτ 191[xyz-ihs snippet=”divclearboth”]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιεράπετρας στις 25 Ιουλίου 2014 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.00 στη νέα μικρή αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στο Γραφείο του Δημάρχου, στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου  Ιεράπετρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Παραχώρηση χρήσης του  δημοτικού σχολείο Κεντριού  στο Μορφωτικό Σύλλογο Κεντριού  για εκδήλωσή  του.
  2. Έκτακτη επιχορήγηση 1ου δημοτικού σχολείου για κάλυψη δαπανών συντήρησης.
  3. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία έτους 2015.
  4. Έκτακτη επιχορήγηση 7ου Νηπιαγωγείου για κάλυψη δαπάνης παγίου.
  5. Έκτακτη επιχορήγηση για αγορά η επισκευή μονάδων Η/Υ του 4ου δημοτικού σχολείου λόγω πιστοποίησής του ως Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης Κ.Σ.Ε.
  6. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης για συντήρηση παγίων στο δημοτικό σχολείο Κάτω Χωριού.
  7. Έγκριση αντικατάστασης φθαρμένων κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο του Κάτω Χωριού

Ο Πρόεδροςkoygioumoutzakis-georgios

Γιώργος Κουγιουμουτζάκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”1vatmiaypografi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”] test.