Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 25.08.2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 25.08.2014

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 21.08.2014
Αρ. Πρωτ  12563

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 25.08.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο. Αίτηση της ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ για παράταση προθεσμίας καταβολής 4ου λογαριασμού του έργου ΕΠΕΙΓΟΥΣΕ΅Σ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΛΥΓΙΑ». Εισηγητής :Φανή Γιαννάκη

Θέμα 2ο : Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών άρθρου 51 Ν 4257/2014 .
Εισηγητής Μ. Φραντζεσκάκη

Θέμα 3ο:  Άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της επιτροπής άρθρου 152 του Ν. 3463/2006
Εισηγητής:κ. Μ. Φρανζεσκάκη

Θέμα 4ο: Ψήφιση πιστώσεων για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού
Εισηγητής :Μ. Φραντζεσκάκη

Θέμα 5ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας, και ΟΠΔ έτους 2015 .
Εισηγητής: κ. Μαρία Φραντζεσκάκη

Θέμα 6ο: Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων
Εισηγητής : Μ. Φανουράκη

Θέμα 7ο:  Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων
Eισηγητής: Μαρία Πετράκη

Θέμα 8ο : Εγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ W.C. ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»Επανάληψη διαγωνισμού.
Εισηγητής:κ. Πετράκη

Θέμα 9ο:  Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός νέων όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου«Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας»
Εισηγητής :κ. Λευτέρης Δραγασάκης

Θέμα 10ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος .
Εισηγητής : M. Πετράκη

Θέμα 11ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος .
Εισηγητής : M. Πετράκη

Θέμα 12ο: Ανάκληση της με αριθμό. 93/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής
Εισηγητής :Γ. Βαρδάκης

Θέμα 13ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή τεχνικού έργου στο εσωτερικό δίκτυο Μαλλών
Εισηγητής Γ. Ψαρρός

Θέμα 14ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την Προμήθεια ειδών προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό
Εισηγητής:Μ. Πετράκη

Θέμα 15ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας σωλήνων για βελτίωση άρδευσης Μουρνιών
Εισηγητής :Γ. Φαφουτάκης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]