Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 28.01.2015, Τετάρτη

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 28.01.2015, Τετάρτη

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 23.01.2015
Αρ. Πρωτ 883

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 28 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» επί της οδού Δημοκρατίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2015. (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
  2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2015  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
  3. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα μετατροπής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
  4. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2015-2016   (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
  5. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
  6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (οικ. Σταυροχωρίου), Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
  7. Τροποποίηση Σύμβασης Συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.)  και τον ΕΣΔΑΚ, για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)

[xyz-ihs snippet=”Tzirvelakis”]