Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 28-03-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 28-03-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Πρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 3710/22-03-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 28-03-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30″][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 22-03-2013
Αρ. Πρωτ 3710

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 3710/22-03-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 28-03-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2013
 2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου για το έτος 2013
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2013
 4. Αποδοχή ένταξης του Δήμου στο Μέτρο 313Α,  του άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013. Έγκριση διάθεσης ιδίας συμμετοχής μας, για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου: «Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων των δυτικών χωριών και ανατολικών χωριών του Δήμου Ιεράπετρας»
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Αναβάθμιση οδικής προσπελασιμότητας-δημιουργία ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων και υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στον κεντρικό Τομέα της Ιεράπετρας», με κωδικό MIS 427368 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
 6. Αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
 7. Αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Σχινοκαψάλων, για την εγκατάσταση αντλιοστασίου επεξεργασίας λυμάτων
 8. Προϋπολογισμός και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικ.έτους 2013 του δημοτικού Νομικού Προσώπου «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας»
 9. Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα,(Τοπογράφου Μηχανικού), διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
 10. Οργάνωση Άρδευσης θερινής περιόδου 2013 Δήμου Ιεράπετρας
 11. Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας και Εμφάνισης του Δήμου.
 12. Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων
 13. Καθαρισμός Δημοτικών αφοδευτηρίων
 14. Καθαρισμός νήσου Χρυσής
 15. Εκτέλεση εργασίας επισκευής οχημάτων Δήμου Ιεράπετρας
 16. Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων Δήμου Ιεράπετρας»
 17. Έγκριση διενεργηθείσας προμήθειας κατά το έτος 2012
 18. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2013
 19. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
 20. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης
 21. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών συντήρησης βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστασίων (2013)
 22.  Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου
 23. Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2013 από το Δήμο Ιεράπετρας, για λογαριασμό του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
 24. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2013
 25. Επιχορήγηση ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης
 26. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου
 27. Οικονομική ενίσχυση σε άπορο συνδημότη μας
 28. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από παράβολο άδειας παραμονής αλλοδαπού
 29. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση- Αντιστήριξη δημοτικής οδού προς Σχινοκάψαλα»
 30. Τροποποίηση της με αρ.195/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον ΕΣΔΑΚ)
 31. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος περιόδου 1940-1945». Τροποποίηση της με αρ.141/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 32. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
 33. Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λάθους της Υπηρεσίας
 34. Διαγραφή οφειλών ύδρευσης, λόγω λάθους της Υπηρεσίας
 35. Διαγραφές οφειλών ύδρευσης, λόγω υπερκαταναλώσεων- διαρροών

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης

 

[separator top=”20″ style=”shadow”] Αρχείο Live διαδικτυακής μετάδοσης της συνεδρίασης του Δ.Σ

Διάρκεια εγγραφής/μετάδοσης : 01 h : 40: 11 | max όριο Youtube 04:00:00 | Το Κανάλι μας στο Youtube

[separator top=”20″ style=”shadow”]