Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 29.09.2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 29.09.2014

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 22.09.2014
Αρ. Πρωτ  14032

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας, 29 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00  στο Δημοτικό Κατάστημα ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1o Θέμα : Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

2o. Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

3o Θέμα:΄Εγκριση πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης για το έργο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δήμο Βιάννου

4o Θέμα :Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού έτους 2014.

5o Θέμα:΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Πολιτική προστασία»(μίσθωση Χωμ μηχ/των)

6ο Θέμα: Ανάκληση της με αριθμό. 319/2014 απόφασης της Οικ. Επιτροπής και Εξέταση ένστασης Κων/νου Πολυμίλη κατά της οικ.αξιολόγησης  της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.

7o Θέμα: Ασκηση εφέσεως κατά της με αριθμό. 365/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου(υπόθεση σχολικών φυλάκων)

8o Θέμα: Ασκηση η μη ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.

9ο Θέμα:΄Εγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (μίσθωση χωμ . μηχ/των).

10o Θέμα :Εξέταση ένστασης  Σύμπραξης γραφείων «Ε.Μανιαδή- Ι.Ψαρά- Α.Βαλσάμη- Ν.Νικηφοράκη»κατά του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη  λιμενικών έργων παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]

_