Συνέχεια προσλήψεων που είχε διακοπεί η κατάθεση δικαιολογητικών λόγων εκλογών

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνέχεια προσλήψεων που είχε διακοπεί η κατάθεση δικαιολογητικών λόγων εκλογών


dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 28.01.2015
Αριθ.Πρωτ 171

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σας    υπενθυμίζουμε   ότι    οι    προκηρύξεις    ΣΟΧ  4   και   ΣΟΧ  5 , που   είχαν  διακοπεί  λόγω  εκλογών  (σχετ.  δελτίο  τύπου  του  ΑΣΕΠ στις  2  Ιανουαρίου  2015  και  ΑΔΑ:6Κ0ΤΧ-059), συνεχίζονται  από  28 Ιανουαρίου  2015   έως   και   5  Φεβρουαρίου  2015 (δηλαδή  για  εννέα  (9)  ακόμα  ημέρες ,  αφού  η   πρώτη   ημέρα   υποβολής   των   δικαιολογητικών  ήταν  η  31  Δεκεμβρίου   2014).                

[xyz-ihs snippet=”Xrysa-Xatzhmarkakh”]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Ιστοσελίδες και έντυπα για download

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]