Προσφορές για το έργο: «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών και σχολικών κτιρίων (προμήθεια υλικών 2014)».

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Προσφορές για το έργο: «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών και σχολικών κτιρίων (προμήθεια υλικών 2014)».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ.: 72200
Πληροφορίες: Φ. Ατζαράκη
Τηλ. :  2842340345

Ιεράπετρα: 08/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 1198

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς για την εκτέλεση  του έργου : « Συντήρηση – επισκευή δημοτικών και σχολικών κτιρίων (προμήθεια υλικών 2014)».

Μετά από  τον ανοιχτό  διαγωνισμό που διεξήχθη  στις 9 Μαΐου 2014, για την εκτέλεση του έργου  «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών και σχολικών κτιρίων (προμήθεια υλικών 2014)»  και ο οποίος απέβη  άγονος , όσον αφορά στην προμήθεια των ειδών : Υαλοπίνακες απλοί πάχους 4mm και Υαλοπίνακες απλοί πάχους 5mm , συνολικού προϋπολογισμού  3.610,05 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και έπειτα από τον επαναληπτικό διαγωνισμό στις 26 Ιουνίου 2014, ο οποίος επίσης απέβη άγονος , ο Δήμος Ιεράπετρας , προτίθεται να προχωρήσει  στη διαδικασία της ανάθεσης προμήθειας των υλικών , με διαπραγμάτευση – απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 18/02/2016, ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ) στο  Δημαρχείο Ιεράπετρας , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού (Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ). Προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και λοιπά σχετικά στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδια υπάλληλος Φωτεινή Ατζαράκη  τηλέφωνο επικοινωνίας  28423-40345) .

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Φανουράκη