Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) Δήμου Ιεράπετρας 2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας με χαρά σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) Δήμου Ιεράπετρας 2016

Ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) Δήμου Ιεράπετρας (οργανόγραμμα, διοικητικές μονάδες, διάρθρωση δήμου, αρμοδιότητες κλπ) τροποποιήθηκε με την αριθμ. 274/7−10−2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας  και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/9 Φεβρουαρίου 2016 – Τεύχος Β.