Διαγωνισμός για το έργο : «Βελτίωση δρόμου Ρίζα – Καρύδι» (21.10.2014)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Διαγωνισμός για το έργο : «Βελτίωση δρόμου Ρίζα – Καρύδι» (21.10.2014)

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ.Πρωτ : 14134/ 24.09.2014
 

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

1. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δρόμου Ρίζα – Καρύδι», με προϋπολογισμό €100.000,00 (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Ομάδα Χωματουργικά  : 1.195,50 €

Ομάδα Τεχνικά Έργα- Ασφαλτικά: 58.538,18

ΓΕ & ΟΕ: 10.752,06 €

Απρόβλεπτα: 10.572,86 €

Αναθεωρήσεις: 242,21 €

ΦΠΑ: 18.699,19€

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου Ιεράπετρας (Πλ. Κανουπάκη, 72200 Ιεράπετρα), μέχρι 16-10-2014

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) πρότυπο τύπου Β με τις αλλαγές που προήλθαν κατ’ εφαρμογή των νόμων 4278/2014 και 4281/2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2842340369, FAX επικοινωνίας 2842026110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γ. Βαρδάκης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-10-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, β)αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους €1622,00 και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Η πίστωση προέρχεται από ΚΑΠ Περιφέρειας Κρήτης.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας.

 

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

Προσθήκη 03.10.2014  : [wpdm_file id=55]

[separator top=”4″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]