Διαγωνισμός για το έργο : «Βελτίωση δρόμου Ρίζα – Καρύδι» | 03.07.14 : Αναβάλλεται |

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Διαγωνισμός για το έργο : «Βελτίωση δρόμου Ρίζα – Καρύδι» | 03.07.14 : Αναβάλλεται |

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Κασωτάκη – Τηλ.:28423-40348 – Fax: 28420-26110

Ιεράπετρα  03.07.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναβολής της  διεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  για το Υποέργο 3: «Βελτίωση δρόμου Ρίζα-Καρύδι» του Έργου : Μικρά Έργα Οδοποιϊας Δήμου Ιεράπετρας

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου λόγω ανάγκης επικαιροποίησης ορισμένων  τιμών του  τιμολογίου  του έργου . Η νεώτερη ημερομηνία δημοπράτησής του θα καθορισθεί με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ

                                                                                           Δήμου  Ιεράπετρας

 [separator top=”20″ style=”dotted”]

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ.Πρωτ : 8134 / 03.06.2014
 

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

1.Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Βελτίωση δρόμου Ρίζα – Καρύδι» , με συνολικό  προϋπολογισμό  100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη εργασιών αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα εργασιών:  46.314,30€
ΓΟ & ΕΕ:    8.336,57 €
Απρόβλεπτα :  8.197,63  €
Δαπάνη Ασφάλτου:  18.451,60 €
Αναθεώρηση:     0,71  €
ΦΠΑ    18.699,19  €

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας πλατεία Κανουπάκη  1 Ιεράπετρα, μέχρι τις 3-7-2014.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες για την Μελέτη  δίνονται από την κ. Κασωτάκη Ελένη  στο τηλέφωνο 28423 40348 .
Πληροφορίες σχετικά με την διανομή των τευχών δίνονται από τον κ. Δατσέρη Βαλάντη  τηλ:  2842340303 ενώ το fax  επικοινωνίας  είναι το : 28420 26110

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-7-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους  ποσοστά έκπτωσης  του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:Α1,Α2,1η για έργα Οδοποιίας (β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   1.626 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες και τριάντα ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι   μήνες.

7.  Προκαταβολή δεν δύναται να χορηγηθεί

8. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ της  Περιφέρειας  Κρήτης  όπου και έχει ενταχθεί το Έργο με κωδ. 00.05.12.008.

9 . Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

[separator top=”4″ style=”shadow”] [wpdm_file id=26] [separator top=”4″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • ierapetra.gov.gr  :  Αναζήτηση όρου  “Διακήρυξη
  • Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=10425

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]