Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στην Γρα Λυγιά. Ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στην Γρα Λυγιά. Ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στην Γρα Λυγιά. Προϋπολογισμός: 25.000,00 Ευρώ. Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08-10-2013″][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρ.Πρωτ
12641/10-9-2013

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ, με συνολικό  προϋπολογισμό  20.325,20 χωρίς ΦΠΑ και 25.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη αναλύεται ως εξής : Κόστος εργασιών 14.938,20 Ευρώ , ΓΕ & ΟΕ  2.688,88 ευρώ, απρόβλεπτα 2.644,06, αναθεώρηση 54,06 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας πλατεία Κανουπάκη   Ιεράπετρα, μέχρι τις 3-10-2013 .Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  υπόδειγμα τύπου Β

2. Πληροφορίες για την Μελέτη  στο τηλέφωνο 28423 40328  και  αρμόδιος υπάλληλος για διανομή των τευχών : κ. Δατσέρης Βαλάντης  τηλ: 2842340303 FAX  επικοινωνίας 28420 26110

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-10-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους  ποσοστά έκπτωσης  του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες  των τάξεων: Α1, Α2 και 1η για έργα  Οδοποιίας .

 β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   406 με ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες και τριάντα ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι   μήνες.

7. Προκαταβολή δεν προβλέπεται

8. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. 2013

9. Προκαταβολή  δεν  θα χορηγηθεί.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Oικονομική  Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης  Αναστασάκης

 

[button color=”lightgray” size=”large” link=”https://drive.google.com/file/d/0ByraiF739vomNU0yeUppLUI3RVU/edit?usp=sharing” target=”blank”]PDF DOWNLOAD[/button]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”TmimaPromitheion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]