«Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

«Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς»

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Ανοικτός Διαγωνισμός : «Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς». Η προμήθεια αφορά την εγκατάσταση και προμήθεια ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς, για το έτος 2013 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 01/08/2013 ημέρα Πέμπτη”][/tagline_box]
espa
dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ιεράπετρα 9685/10-7-2013

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Της Προμήθειας

«Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς»

[dropcap]Π[/dropcap]ροκηρύσσει επανάληψη του ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για όλα τα προμηθευόμενα είδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την προμήθεια “Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς”
Η προμήθεια αφορά την εγκατάσταση και προμήθεια ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς, για το έτος 2013 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 01/08/2013 ημέρα Πέμπτη στο Δημοτικό Κατάστημα από την αρμόδια επιτροπή.
Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 09:30 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 10:00πμ
Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών ή συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα υπό προμήθεια  είδη και είναι γραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας ήτοι 5.000,00 €.

Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης και του εντύπου προσφοράς μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δημαρχείο Ιεράπετρας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Λευτέρης Δραγασάκης ) με κόστος 10 €. Τα τεύχη της διακήρυξης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου  http://www.ierapetra.gr/ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα προμηθευτούν χωρίς κόστος.

Σημείωση μόνο για την διαδικτυακή δημοσίευση : Εφόσον μια εταιρία ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά θα πρέπει να δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail dimosierapetras@0448.syzefxis.gov.gr. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ενημερώσει ο Δήμος μας για πιθανές τροποποιήσεις στους όρους της διακήρυξης τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος ο Δήμος μας δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ενημερωθεί σε πιθανές τροποποιήσεις των στοιχειών του διαγωνισμού.

[title size=”3″]Συνημμένα – download[/title]

 


[imageframe style=”border” bordercolor=”#888888″ bordersize=”3px” stylecolor=”” align=”left”]tmima programmatismoy_100_2440 [/imageframe] Σύνταξη, αποστολή :
Δήμος Ιεράπετρας – Τμήμα Προγραμματισμού
Πλατεία Κανοουπάκη- Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
28423-40345, κ.Δραγασάκης Ελευθέριος  email: dimosierapetras@0448.syzefxis.gov.gr

[imageframe style=”border” bordercolor=”#888888″ bordersize=”3px” stylecolor=”” align=”left”]tmima programmatismoy_100_2440[/imageframe] Δημοσίευση σε Ιστοσελίδα:
Δήμος Ιεράπετρας – Τμήμα Προγραμματισμού
Πλατεία Κανοουπάκη- Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Τηλ 28423 40366 – Fax 28420 26110 – info@ierapetra.gov.gr