Πρόσληψη 4 υδρονομέων (3 στην Δ.Ε Ιεράπετρας και 1 στην Δ.Ε Μακρύ Γιαλού)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Πρόσληψη 4 υδρονομέων (3 στην Δ.Ε Ιεράπετρας και 1 στην Δ.Ε Μακρύ Γιαλού)

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Ιεράπετρα 13.03.2014 – Αρ. Πρωτ 3922

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 21/30-01-2014 απόφαση του Δ.Σ., όπως ελέγχθηκε η νομιμότητά της με τη αριθμ.1892/13-02-2014 όμοια απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, και κατόπιν της 58/11-03-2014 απόφαση του Δ.Σ. επαναπροκηρύσσονται στη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας (03) τρείς υδρονομείς διάρκειας απασχόλησης οχτώ (8) μηνών για την αρδευτική περίοδο από 01/05/2014 έως 31/12/2014 και στη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού (01) ένα υδρονομέα διάρκειας απασχόλησης εννιά (9) μηνών για την αρδευτική περίοδο από 01/04/2014 έως 31/12/2014 αναλυτικότερα:

Α) Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.

1.Τοπική Κοινότητα Μαλλών: Ένας υδρονομέας με μερική απασχόληση (15 ώρες την εβδομάδα) για τους αρδευτικούς τομείς: Πατέλας και Φλέγας-Λατζούρου-Βρυσιδίων.

2.Τοπική Κοινότητα Μουρνιών: Ένας Υδρονομέας με μερική απασχόληση ( 8 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Ανω Σύμης.

3.Τοπική Κοινότητα Χριστού: Ένας Υδρονομέας με μερική απασχόληση (9 ώρες την εβδομάδα για τους αρδευτικούς τομείς πηγής Καρά Σελακάνου, πηγής Αγίου Ευσταθίου Σελακάνου, πηγής Κάτω Φλέγας Σελακάνου και πηγής Μαθοκοτσανών

Β) Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού:

1. Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου: Ένας Υδρονομέας με μερική απασχόληση (18 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Πέρα Βρύση-Πετράς.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα απαραίτητα :

Α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας για την οποία υποβάλλουν την αίτηση

Β) Να μην έχουν οφειλές σε τέλη άρδευσης.

Γ) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους. (Κατ΄εξαίρεση δύναται να εκλεγεί και υποψήφιος μέχρι 65ο ετών κατόπιν όμως ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης ) και να καταθέσουν στο Δήμο σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την τοιχοκόλληση της παρούσης συγκεκριμένα από 15/03/2014 έως και 21/03/2014.

Δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4.Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

5.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

6.Βεβαίωση μη οφειλών τελών άρδευσης.

Δεν θα προσληφθούν υδρονομείς οι οποίοι στο παρελθόν εξετέλεσαν πλημμελώς τα καθήκοντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ιεράπετρας τηλ. 28423-40317-161-190 καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.

 

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

ΜΕΔ Ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Ζαφειράκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Σχετικές Ιστοσελίδες

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Liapaki”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]