ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΤΕΡΑ 3-4-2023

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΤΕΡΑ 3-4-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Πρόεδρος Δ.Σ

Τηλ :  28423-40365

 

        

 

Ιεράπετρα  29/03/2023

Αριθμός πρωτ.: 3766

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Έπειτα από τη  με αρ.πρωτ. 3595/29-3-2023 Πρόσκληση, της συνεδρίασης που αναβλήθηκε, για λόγους υγείας)

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
  1. Αγγελάκη Γεώργιο 14. Μουζουράκη Αλέξανδρο
  2. Αντωνάκη Γεώργιο 15. Πανταζή Αργύρη
  3. Ασπραδάκη Γεώργιο 16. Παπαδάκη Νεκτάριο
  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
  5. Βλάσση Ελένη 18. Πετρά Αντώνιο
  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 19. Προϊστάκη Γεώργιο
  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ 20. Σαραντώνη Ιωάννη
  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ 21. Σαρρή Παναγιώτη
  9. Κοτσιφάκη Μαρία 22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 23. Χατζάκη Σταύρο
11. Μαστοράκη Πέτρο 24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Ματζαράκη Νικόλαο 25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο 26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

 

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
  2. Βολυράκη Μαρία  (Μαλών) 12. Περυσινάκη Νικόλαο (Μεσελέρων)
  3. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών) 13. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)
  4. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής) 14. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
  5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη)  (Κ.Χωριού)
  6. Κοντοπόδη Αγλαΐα (Μακρυλιάς) 16. Ραπάνη  Γεώργιο  (Π.Άμμου)
  7. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού) 17. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων)
  8. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας) 18. Ταυλάκη Γεώργιο  (Μύθων)
  9. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη) 19. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)
10. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 20. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)

 

Σας προσκαλούμε στις 03 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Εισηγητής: Εμμανουήλ Τζάβλας)
 2. Ονοματοδοσία Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Εισηγήτρια:Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 370.000,00€ από την Περιφέρεια Κρήτης για «Επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Ιεράπετρας»- τροποποίηση προϋπολογισμού  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 4. 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 5. Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2024-2027 του Δ. Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση  αναγκών στον τομέα της καθαριότητας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 7. Χαρακτηρισμός Κωδικού Αριθμού ως δεκτικού εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 8. 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού και ΟΠΔ ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» έτους 2023 (Εισηγήτρια: Μαρία Σακαδάκη)
 9. Έγκριση προϋπολογισμού και ΟΠΔ ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας, ΕΣΔΑΚ και Δήμου Αγίου Νικολάου για τη διαχείριση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αγίου Νικολάου (Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
 11. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ Ιεράπετρας 2023» με αυτεπιστασία (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 12. Εξέταση αιτήματος για αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία μεταξύ των ΟΤ 96 και ΟΤ 97 εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Κ.Χωριού (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 13. Εξέταση υποβληθεισών ενστάσεων στην 4η Ανάρτηση της Γ΄φάσης Πολεοδομικής Μελέτης Κουτσουρά και Μακρύ Γιαλού (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις στους Παιδικούς, Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 15. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας στο παραλιακό μέτωπο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 16. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών ανταλλακτικών, ελαστικών, αεροθαλάμων και παραλαβής Εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και  μηχανημάτων έργων για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2023  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 17. Εκμισθώσεις αιγιαλού (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 18. Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 19. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής της “Προμήθειας Εξοπλισμού Γηροκομείου Ιεράπετρας” για την παράταση της σύμβασης «Προμήθεια Ειδών Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού» (αρ.πρωτ. 401/12-01-2023) (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 20. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής της “Προμήθειας Εξοπλισμού Γηροκομείου Ιεράπετρας” για την παράταση της σύμβασης «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» (αρ.πρωτ. 402/12-01-2023) (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 21. Παραχώρηση έκτασης στον προαύλειο χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ για τη διοργάνωση της 5ης Αγροτικής Έκθεσης Agro Expo 2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 22. Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΠΔ) LEADER2023-2027 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης