Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 01.02.2018

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 01.02.2018

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ε. Προιστάκη Τηλ. : 28423-40366
Ιεράπετρα 26-01-2018
Αριθμός πρωτ.: 694

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μαχαιρά Μιχαήλ
2. Βιαννιτάκη Μιχαήλ 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3. Βλάσση Ελένη 16. Πανταζή Αργύριο
4. Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Πετρά Αντώνιο
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Προϊστάκη Γεώργιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σουραβλή Χριστόφορο
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαχαιρά Ιάκωβο 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη – Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

[dropcap]Σ[/dropcap]ας προσκαλούμε, στις 1 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Ψήφιση πιστώσεων (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 2. Παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου (πρώην ΜΙΝΩΣ), για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Ιεράπετρας για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκαταστάσεις- Βελτιώσεις Αθλητικών Υποδομών Δήμου Ιεράπετρας στην Π.Ε. Λασιθίου- Μισεδάκειο Αθλητικό Κέντρο» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΤΕΙ) και των Δήμων της Κρήτης για το Ερευνητικό Έργο «Έρευνα-Μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του Μέτρου του Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net-Metering) και του εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net-Metering) στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 5. Ανάκληση της με αρ.345/2016 απόφασης ΔΣ και λήψη νέας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 6. Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 7. Μερική τροποποίηση της με αρ.4/2018 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην έγκριση πρόσληψης υδρονομέων θερινής αρδευτικής περιόδου 2018 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 8. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου- λαϊκών αγορών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 9. Πρόταση της δημοτικής επιτροπής αγροτικών θεμάτων που αφορά τον Ν.4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής).
 10. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, καθώς και της σχετικής δαπάνης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 11. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης χειμερινής περιόδου για το έτος 2018 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ηλίας Νταραράς