Συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου στις 22.12.2017

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου στις 22.12.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31  Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340329
Πληροφορίες: Στέλλα Μαράκη
e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 18-12-2017
Αρ. πρωτ. 777
ΠΡΟΣ: κ.κ.
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Νταραρά Ηλία
Παπαδάκη Ιωάννη
Χανιωτάκη Νικόλαο
Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

ΘΕΜΑΠρόσκληση για ενημέρωση

[dropcap]Σ[/dropcap]ας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ιεράπετρας», στις 22 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο,  με  θέμα:

  1. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών.
  2. Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή ορκωτού λογιστή, που θα πραγματοποιήσει έλεγχο στην απογραφή έναρξης, στις χρήσεις  1/1/2016-31/12/2016 και από 1/1/2017-31/12/2017 και στην σύνταξη ισολογισμού του ΝΠΔΔ “Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας”.
  3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας για την υλοποίηση της πράξης  «Εκπόνηση Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) ( Μελέτη Οργάνωσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ιεράπετρας)».
  4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας για την υλοποίηση της πράξης «Σύνταξη Φακέλου για την Εξομοίωση Ζωνών Λιμένα Δήμου Ιεράπετρας».
  5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτη Διερεύνησης Δημιουργίας Εμπορικού Λιμένα στην Παχειά Άμμο».
  6. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομ. έτους 2017.

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνιος Πετράς