Ανακοινώσεις για 3 Διαγωνισμούς από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ανακοινώσεις για 3 Διαγωνισμούς από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Σχολική Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Ιεράπετρα 31.10.2014
[xyz-ihs snippet=”divclearboth”]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η
Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού μεγέθους Α4 και Α3

Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας  πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού μεγέθους Α4 και Α3 για τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) 9.080,48 € με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προσφορές γίνονται δεκτές στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ ( κτίριο Δημαρχείου 1ος όροφος Πλατεία Κανουπάκη 1 ) μέχρι και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 και τις ώρες, από 8:00. – 15:00.

Λεπτομέρειες των προς προμήθεια ειδών  βρίσκονται στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2842340324 (Αρμόδιος υπάλληλος Εμμ. Χριστάκης.)

[xyz-ihs snippet=”Ntararas”][separator top=”20″ style=”shadow”]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η
Συντήρηση καυστήρων και λεβήτων θέρμανσης

Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας  προτίθεται  να προβεί σε εργασίες για την συντήρηση καυστήρων και λεβήτων θέρμανσης Σχολείων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογισμού  2.460,00  ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προσφορές γίνονται δεκτές στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ ( κτίριο Δημαρχείου 1ος όροφος Πλατεία Κανουπάκη 1 ) μέχρι και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 και τις ώρες, από 8:00 – 15:00.

Λεπτομέρειες των προς προμήθεια ειδών βρίσκονται στο Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2842340324 (Αρμόδιος υπάλληλος Εμμ. Χριστάκης ).

[xyz-ihs snippet=”Ntararas”][separator top=”20″ style=”shadow”]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3η
Συντήρηση Μηχανημάτων Κλιματισμού

Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας προτίθεται να προβεί σε εργασίες «Συντήρηση Μηχανημάτων Κλιματισμού» των Σχολείων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογισμού 4.290,24 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προσφορές γίνονται δεκτές στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ ( κτίριο Δημαρχείου 1ος όροφος Πλατεία Κανουπάκη 1 ) μέχρι και την Παρασκευή 7  Νοεμβρίου 2014 και τις ώρες, από 8:00. – 15:00.

Λεπτομέρειες των προς συντήρηση κλιματιστικών  βρίσκονται στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2842340324 (αρμόδιος υπάλληλος Εμμ. Χριστάκης.)

[xyz-ihs snippet=”Ntararas”][separator top=”20″ style=”shadow”]

 

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”1vatmiaypografi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”] test.