Δελτίο Τύπου : Πέντε οι νέοι αντιδήμαρχοι της Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Δελτίο Τύπου : Πέντε οι νέοι αντιδήμαρχοι της Ιεράπετρας


dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κανουπάκη
Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Tηλέφωνο: 28423-40300
FAX: 28420-23999
e-mail: press@ierapetra.gov.gr

[separator top=”10″ style=”dotted”]

Ιεράπετρα 04.09.2014

Δελτίο Τύπου
Πέντε οι νέοι αντιδήμαρχοι της Ιεράπετρας 

[dropcap]Ο[/dropcap]ρίστηκαν και επίσημα την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου με απόφαση δημάρχου οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Ιεράπετρας. Πρόκειται για πέντε νέα κυρίως πρόσωπα στην αυτοδιοίκηση που αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις σε βασικές υπηρεσίες και σημαντικούς τομείς της καθημερινότητας του δήμου.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση  δημάρχου οι νέοι αντιδήμαρχοι θα έχουν θητεία από 1.9.2014 έως και τις 28.2.2017 και είναι οι κύριοι Κορνάρος Χαράλαμπος, Λουτσέτης Εμμανουήλ, Πανταζής Αργύριος, Παπαδοπετράκης Αντρέας και Φραγκούλης Εμμανουήλ.

Αναλυτικότερα, αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ ορίζεται ο κ. Φραγκούλης Εμμανουήλ με αρμοδιότητες την εποπτεία, την ευθύνη, την παρακολούθηση, το συντονισμό  της καλής λειτουργίας και  τον έλεγχο  των Τμημάτων των Διευθύνσεων του Δήμου  (ΚΕΠ – Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών) καθώς και των Τμημάτων Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην της αρμοδιότητας που αφορά σε Αγροτική Παραγωγή (Γεωργία-Κτηνοτροφία Αλιεία),  οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Αρμοδιότητα επίσης του εν λόγω αντιδημάρχου θα είναι και η τέλεση πολιτικών γάμων  στην περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζεται ο κ. Λουτσέτης Εμμανουήλ με αρμοδιότητες την εποπτεία, την ευθύνη, την παρακολούθηση, τον συντονισμό της καλής λειτουργίας και τον έλεγχο  των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου πλην της αρμοδιότητας που αφορούν το Τμήμα Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου .  

Αντιδήμαρχος Ύδρευση, Άρδευσης, Αποχέτευσης και Πρασίνου ορίζεται ο κ. Κορνάρος Χαράλαμπος με αρμοδιότητες την εποπτεία, την ευθύνη, την παρακολούθηση, το συντονισμό της καλής λειτουργίας και τον έλεγχο  του Τμήματος Ύδρευσης- Άρδευσης-Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου, καθώς και του Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο κ. Πανταζής Αργύριος με αρμοδιότητες  την εποπτεία, την ευθύνη, την παρακολούθηση, το συντονισμό της καλής λειτουργίας και  τον έλεγχο  των Τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας, πλην του Πρασίνου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Τέλος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, Τοπικών Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας και Αγροτικών ορίζεται ο κ. Παπαδοπετράκης Ανδρέας με αρμοδιότητες:

-Όσον αφορά τα αγροτικά την εποπτεία, την ευθύνη, την παρακολούθηση, τον συντονισμό  και τον  έλεγχο  του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και τον ΕΛΓΑ

-Όσον αφορά τη δημοτική ενότητα Μακρύ Γιαλού την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα., την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας και την τέλεση πολιτικών γάμων στην εν λόγω ενότητα.

-Όσον αφορά τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Ιεράπετρας την εποπτεία, την ευθύνη, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εξοπλισμών τους, τη συνεργασία με τους προέδρους  και  εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, τη μέριμνα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε διάφορα θέματα του δήμου, την  εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη   υλικών και περιουσιακών στοιχείων τους και τέλος την ευθύνη  στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Ιεράπετρας σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο, με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων, για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους,  την αποκομιδή  και διαχείριση των αποβλήτων και τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης « η συμβολή των αντιδημάρχων στην καθημερινότητα του δήμου είναι επιβεβλημένη και άκρως σημαντική. Προκειμένου να υπάρχει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των δημοτών και αποτελεσματικός σχεδιασμός για έργα και παρεμβάσεις απαιτείται οργανωμένη δουλειά και προγραμματισμός, πράγματα που επιτυγχάνονται μόνο μέσα από το σωστό καταμερισμό εργασιών, στον οποίο και προβήκαμε. Αναθέτοντας σε κάθε αντιδήμαρχο υπηρεσίες κλειδιά για τον δήμο και παράλληλα ορίζοντας για πρώτη φορά στην Ιεράπετρα αντιδήμαρχο τοπικών κοινοτήτων και αγροτικών, δημιουργούμε ένα δυνατό μηχανισμό με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των υπηρεσιών και βέβαια τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας με έργα, δράσεις και παρεμβάσεις». 

Γραφείο Τύπου

 [separator top=”20″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]