Πρόσκληση σε Δ.Σ. ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Πρόσκληση σε Δ.Σ. ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ιεράπετρα, 01-07-2024

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.: 381

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                   

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»                                                                      

Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Κανουπάκη                                                     

Τ.Κ  72200                                                                                    

Τηλ.: 28423 40393 –  40417             

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

                                                                                          ΠΡΟΣ: κ.κ.         

                                                                                                 Σπυριδάκη Μιχαήλ

                                                                                                 Αχλάτη Μαρίνα

                                                                                                 Περακάκη Φωτεινή

                                                                                                 Πανταζή Αργύρη

                                                                                                 Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

                                                                                                 Παπαδάκη Ιωάννη (Λιμενάρχη Ιερ.)

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.»

Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 5η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:

  1. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης από τον Δήμο της Ιεράπετρας και 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
  2. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 372/26.06.2024 αίτησης παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου άνευ τιμήματος στη ΧΖΛ Ιεράπετρας στη Λέσχη Φίλων Τετρακίνησης
  3. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 380/01.07.2024 αίτησης παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου άνευ τιμήματος στον Δήμο της Ιεράπετρας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Κυρβείων.