Αποτελέσματα Αναζήτησης:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε στις 08/12/2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:15 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε στις 27/11/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:15 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε στις 07/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Έχοντας υπόψη τα σχετικά με το θέμα:

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε στις 23/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε στις 11/04/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

Τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας στις 28/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας στις 18/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα :

Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας στις 02/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :