Διακήρυξη για την εργασία Απεντόμωσης – Μυοκτονίας Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Διακήρυξη για την εργασία Απεντόμωσης – Μυοκτονίας Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ιεράπετρα 30/06/2016                                                                                  

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλ. 2842340366
Fax 2842089040
Δημοκρατίας 31
Τ.Κ.7220

 

Ανακοίνωση

(Για εργασία απεντόμωσης-μυοκτονίας Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας)

[dropcap]Η[/dropcap] Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιεράπετρας με την με αριθ.64/2016 απόφασή της, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  κατόπιν συλλογής οικονομικών προσφορών την εργασία απεντόμωσης-μυοκτονίας των Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, στο ισόγειο του Δημαρχείου(κτίριο Μελίνα Μερκούρη) Δημοκρατίας 31 έως 18 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. στη γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προεστάκη Ελισάβετ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής (απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τις τεχνικές προδιαγραφές,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.)

Ο Πρόεδρος

Νταραράς Ηλίας