Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η θεομηνία που έπληξε το Δήμο μας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 17η  Ιουνίου 2024
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η θεομηνία που έπληξε το Δήμο μας

ethnosimo-nomarxias                                                                                                                                            ΑΔΑ: 600ΨΩΡ8-ΓΚ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού  :   3/2018

Αριθμός Απόφασης : 20/2018

Θέμα:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η θεομηνία που έπληξε το Δήμο μας.

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 28 Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Κυριακή  και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 699/28-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στην Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Νταραράς διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

  Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Ασπραδάκης  Γεώργιος 10. Πανταζής   Αργύριος
2. Βιαννιτάκης Μιχαήλ 11. Παπαδοπετράκης Ανδρέας
3. Βλάσση Ελένη   12. Πετράς Αντώνιος
4. Βρυγιωνάκης  Εμμανουήλ 13. Προϊστάκης   Γεώργιος
5. Κοτσιφάκη Μαρία 14. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
6. Κουγιουμουτζάκης  Γεώργιος 15. Σουραβλής Χριστόφορος
7. Μαχαιράς Ιάκωβος 16. Σπυριδάκης Μιχαήλ
8. Μαχαιράς Μιχαήλ 17. Φραγκούλης  Εμμανουήλ
9. Νταραράς Ηλίας 18. Χανιωτάκης Νικόλαος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι (αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζερβάκης Εμμανουήλ 6. Μαστοράκης Πέτρος
2. Κορνάρος  Χαράλαμπος 7. Μυλωνά-Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3. Λιανάκης  Γεώργιος 8. Τζιρβελάκης Ιωάννης
4. Λουτσέτης  Εμμανουήλ 9. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα
5. Μαστοράκης  Γεώργιος  

Επίσης, παραβρέθηκαν

Α. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων

1. Γερακιανάκης Εμμανουήλ (Ανατολής) 4. Παντελάκης  Αλέξανδρος (Μύρτου)
2. Δαμασκηνάκης Εμμανουήλ (Μουρνιών) 5. Ραπάνης  Γεώργιος (Παχ. Άμμου)
3. Ζουμπουλάκης  Ιωάννης (Σταυροχωρίου) 6. Σακκαδάκη–Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ.Ιωάννη)

Δεν παραβρέθηκαν

Α. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας

Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία

Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων

1. Αλεξάκης  Εμμανουήλ (Ρίζας) 8. Ρεμεδιάκης Ιωάννης (Καβουσίου)
2. Δασκαλάκης Ιωάννης (Γδοχίων) 9. Σκουλούδης  Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
3. Κουρμουλάκης  Εμμανουήλ (Ορεινού) 10. Σουργιαδάκης  Ιωάννης (Κ. Χωριού)
4. Λαμπράκης  Κων/νος (Μεταξοχωρίου) 11. Στεφανάκης  Σταύρος (Αγ. Στεφάνου)
5. Μαστοράκης Εμμανουήλ (Μακρυλιάς)   12. Ταυλάκης  Γεώργιος (Μύθων)
6. Πετσαγγουράκης  Αιμίλιος (Χριστού) 13. Τσακιράκης  Γεώργιος (Μαλών)
7. Πιτροπάκης  Νικόλαος (Σχινοκαψάλων) 14. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Ελισάβετ Προεστάκη και Σοφία Δαγαλάκη για την τήρηση των πρακτικών, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Θεοδώρα Χριστοδούλου, ο Περιφερειακός σύμβουλος κ. Ιωάννης Γουλιδάκης, ο πρώην Βουλευτής Λασιθίου κ. Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης, η Γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας και πλήθος δημοτών, κυρίως αγρότες που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού αιτιολόγησε το κατεπείγον της συνεδρίασης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζονται στο άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ενέκρινε ομόφωνα τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέγνωσε ερώτηση που κατέθεσαν Βουλευτές του ΚΚΕ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά στις καταστροφές που προκλήθηκαν στις περιοχές που έπληξαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και στο τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση.

Ακολούθως, ενημέρωσε το Σώμα για το με αρ.πρωτ. 692/26.01.2018 αίτημα του Δημάρχου Ιεράπετρας προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την κήρυξη του Δήμου Ιεράπετρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ακολούθως, ο λόγος δόθηκε στο Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιο Καλαντζάκη, ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι τις προηγούμενες δύο μέρες επισκέφθηκαν το Δήμο μας και τις πληγείσες περιοχές ο κυβερνητικός Βουλευτής Λασιθίου κ. Εμμανουήλ Θραψανιώτης και η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη.

 Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε εκτενώς στις καταστροφές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως θερμοκηπιακές, εξωτερικού εξοπλισμού κτιρίων, σχολείων, εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων ιδιωτών και Δήμου, δίκτυα ύδρευσης-άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, αγροτική οδοποιία και πρότεινε να υπάρξει συνάντηση στα αρμόδια Υπουργεία από Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι των Δήμων που επλήγησαν, οι Βουλευτές, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και Φορείς, προκειμένου να ζητήσουν την αρωγή της Πολιτείας για την αποκατάσταση των καταστροφών.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση κατά την οποία ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Γουλιδάκης, ο πρώην Βουλευτής Λασιθίου κ. Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και δημότες κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τις ενέργειες που απαιτείται να γίνουν και από την Πολιτεία αλλά και από το Δήμο, για την αποκατάσταση των καταστροφών, την ανακούφιση των πληγέντων συνδημοτών μας, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή των εγκαταστάσεών τους και τίθεται πλέον θέμα επιβίωσής τους. Όπως τόνισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νικόλαος Χανιωτάκης, η Ιεράπετρα σήμερα βιώνει τη μεγαλύτερη καταστροφή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς όχι μόνο το μέγεθος της καταστροφής είναι πρωτοφανές, αλλά και οι οικονομικές συνθήκες που έχουν αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια δεν δίνουν τη δυνατότητα στον αγροτικό κόσμο να ανακάμψει.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέγνωσε σχέδιο απόφασης, το οποίο, αφού διαμορφώθηκε με τις προτάσεις των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, έθεσε σε ψηφοφορία.

            Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

 1. Την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.
 2. Τη συζήτηση που προηγήθηκε
 3. Τις  διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Ιεράπετρα αυτή τη φορά επλήγη από φυσικό φαινόμενο το οποίο προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, ιδιωτικές περιουσίες και αγροτική παραγωγή, η οποία είναι η καρδιά της οικονομίας της. Είναι πραγματικότητα πως οι άνεμοι που έπνεαν στο Δήμο μας ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο σε ένταση και διάρκεια. Για πάνω από τρία εικοσιτετράωρα οι άνεμοι σφυροκόπησαν την πόλη μας με ταχύτητα που άγγιξε τα 108 χιλιόμετρα ανά ώρα, με βάση την επίσημη μέτρηση που κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός της πόλης μας που βρίσκεται στο κτίριο της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας. Σύμφωνα με τη διεθνή κλίμακα Μποφόρ, ο ανωτέρω άνεμος χαρακτηρίζεται ως Βίαιη / Σφοδρή θύελλα (Violent Storm), που τα φαινόμενα που προκαλεί στην ξηρά έχουν ως εξής: “Πολύ σπάνια παρατηρείται στο εσωτερικό της ξηράς. Πολλές στέγες υφίστανται μεγάλη ζημιά. Αρκετές ζημιές σε κτίρια, αυτοκίνητα, πάρκα. Έπιπλα και βαριά αντικείμενα εκτός κτιρίων παρασύρονται. Αδύνατη η όρθια στάση. Εκτεταμένες ζημιές στην βλάστηση.”

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως από το 2008 έως και την Παρασκευή 25/01/2018 δεν έχει υπάρξει ισχυρότερος άνεμος. Σε περιοχές του Δήμου όπως το Στόμιο, τα Φέρμα, ο Κουτσουράς και ο Μακρύ Γιαλός, όπου υπάρχει πλήθος από  αγροτικές καλλιέργειες οι άνεμοι ήταν και μεγαλύτερης έντασης, σε επίπεδο Τυφώνα (Hurricane-force), με ταχύτητες πάνω από 119 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας ζητά από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία τα κατωτέρω:

 • Να κηρυχτεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
 • Να αποζημιωθούν όλοι οι πληγέντες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Να υπάρξει άμεση αποκατάσταση των καταστροφών σε υποδομές κοινής ωφέλειας.
 • Να αποζημιωθεί άμεσα η κατεστραμμένη αγροτική παραγωγή.
 • Να δοθεί έκτακτη ενίσχυση στους πληγέντες αγρότες από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Να υπάρξει απαλλαγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων με πάγωμα των υπαρχόντων οφειλών και δανείων όλων των πληγέντων, για χρονικό διάστημα τριών ετών.
 • Να μην υπάρξουν για τους πληγέντες πλειστηριασμοί, κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών.
 • Να αποδεσμευτούν οι ήδη δεσμευμένοι λογαριασμοί των πληγέντων.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη του στους πληγέντες, προχωρά στην απαλλαγή τους από όλα τα Δημοτικά τέλη, τροφεία και δίδακτρα, για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  20/2018.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                                                   Ο  Γραμματέας

Ηλίας  Νταραράς                                        Μιχαήλ Βιαννιτάκης

Τα  Μέλη

1. Ασπραδάκης  Γεώργιος   9. Παπαδοπετράκης Ανδρέας
2. Βλάσση Ελένη   10. Πετράς Αντώνιος
3. Βρυγιωνάκης  Εμμανουήλ 11. Προϊστάκης   Γεώργιος
4. Κοτσιφάκη Μαρία 12. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
5. Κουγιουμουτζάκης  Γεώργιος 13. Σουραβλής Χριστόφορος
6. Μαχαιράς Ιάκωβος 14. Σπυριδάκης Μιχαήλ
7. Μαχαιράς Μιχαήλ 15. Φραγκούλης  Εμμανουήλ
8. Πανταζής   Αργύριος 16. Χανιωτάκης Νικόλαος

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ηλίας  Νταραράς