Διαγωνισμός : «Προμήθεια αρδευτικών δεξαμενών ΔΕ Ιεράπετρας» προϋπολογισθείσας δαπάνης € 68.800

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Διαγωνισμός : «Προμήθεια αρδευτικών δεξαμενών ΔΕ Ιεράπετρας» προϋπολογισθείσας δαπάνης € 68.800

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Αρ.Πρωτ
 2050/11-2-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια αρδευτικών δεξαμενών ΔΕ Ιεράπετρας» προϋπολογισθείσας δαπάνης €68800,00 (με ΦΠΑ 23%).

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιεράπετρας την 6-3-2014  ώρα 9:30 π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε € 3440,00 (5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης).

Η εγγυητική επιστολή βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στα Γραφεία του Δήμου από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδιοι υπάλληλοι Φιλιππάκης Εμμανουήλ τηλ. 2842340354 και Παπαδάκη Μαρία τηλ.2842340347) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

 

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης & ανάρτησης

Η εικόνα και η κάθε εικόνα που συνοδεύει κάθε καταχώρηση μας δεν αντικατοπτρίζει ή προσδιορίζει κανένα τεχνικό χαρακτηριστικό σε περιπτώσεις προμηθειών, είναι μια γενική -ενδεικτική εικόνα, αναγκαία για λόγους web καταχώρησης του άρθρου και μόνο.

[xyz-ihs snippet=”TmimaPromitheion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]