Πρόσκληση για Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 16.11.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση για Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 16.11.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Σ. Δαγαλάκη
Τηλ. : 28423-40325
Ιεράπετρα 12-11- 2015
Αριθμός πρωτ.: 14379 & 14380

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
2. Βλάσση Ελένη 15. Νταραρά Ηλία
3. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 16. Πανταζή   Αργύριο
4. Γερακιανάκη Εμμανουήλ 17. Παπαδοπετράκη   Ανδρέα
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Πετρά Αντώνιο
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Προϊστάκη     Γεώργιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σουραβλή Χριστόφορο
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σουργιαδάκη Αικατερίνη
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Σπυριδάκη Μιχαήλ
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκης Νικόλαος
13. Μαχαιρά Μιχαήλ 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

1η Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στις 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, σε τακτική, ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου, έτους 2016.

(Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης )

2η Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στις 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2014-2019 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 2. Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019   (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 3. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2015 και έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού   (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2015   (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 5. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 6. Αναπροσαρμογή τελών κοιμητηρίων (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 7. Καθορισμός τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 8. Έγκριση δαπανών   (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 9. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)
 10. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 11. Εκμίσθωση δημοτικού γηπέδου     (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 12. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών (θραυστό υλικό λατομείου 3Α, άμμος ορυκτή λατομείου (θραύση), χαλίκι λατομείου, του έργου «Αγροτική οδοποιία 2014 Δ.Ε. Ιεράπετρας»     (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 13. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου πληροφόρησης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον οικισμό Ανατολής Δ. Ιεράπετρας»   (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 14. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 15. Έκφραση γνώμης για τη ΜΠΕ που αφορά «Νέο αγωγό μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου-Δ3-φράγμα Μπραμιανού μήκους 15 περίπου km στο Δήμο Ιεράπετρας»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 16. Εξέταση ένστασης της εταιρίας ΒΙΚΑΤ Α.Ε., κατά της με αρ.12992/23-10-2015 πράξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 17. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κλπ κοινοτική οδοποιία Κάτω Χωριού»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 18. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δεξαμενών & προστασία πηγών ύδρευσης»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 19. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην πόλη της Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 20. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση τμημάτων αγροτικού οδικού δικτύου τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων, εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Σχινοκαψάλων Δ. Ιεράπετρας»     (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων, εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Ανατολής»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων, εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγ. Στεφάνου»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Καβούσι- Αζοριάς»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 25. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (οικ. Σταυροχωρίου) Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 26. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ιεράπετρας»     (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση δρόμων δημοτικής ενότητας Ιεράπετρας με σκυρόδεμα» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 28. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 29. Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου μας, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ιεράπετρας με δασολόγο (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 30. Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του ΤΟΕΒ Κουτσουρά, για κάλυψη αναγκών άρδευσης   (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)
 31. Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 32. Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών λόγω θανάτου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 33. Πρόταση για αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου καθώς και του ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια   (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 34. Παραχώρηση χρήσης του παλιού Δημοτικού Σχολείου Σταυρού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρού   (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 35. Παραχώρηση χρήσης δύο αιθουσών του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μακρύ Γιαλού στο ΝΠΔΔ « ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 36. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές επιτροπές θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 37. Τροποποίηση της με αρ.204/2014 απόφασης Δ.Σ. (Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»)     (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 38. Τροποποίηση της με αρ.205/2014 απόφασης Δ.Σ. (Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας») (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 39. Τροποποίηση της με αρ.208/2014 απόφασης Δ.Σ. (Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας») (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 40. Διεξαγωγή εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης, για την περίοδο 2015-2016 (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τζιρβελάκης