Διπλή Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 30.10.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Διπλή Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 30.10.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
( Κοινωνία – Πολιτισμός- Αλληλεγγύη Ιεράπετρας )
Κτήριο «Μελίνα Μερκούρη», 2ος όροφος
Δ/νση: Δημοκρατίας 31 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Τ.Κ.   72200
Τηλ: 2842340380
Φαξ: 2842025922

Ιεράπετρα   : 23/ 10 / 2015
Αριθμ. πρωτ. : 2464

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17η 2015  

Προς τους κ.κ.:

 1. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)
 2. Ασπραδάκης Γεώργιος
 3. Καρανδεινού Ελεάννα
 4. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
 5. Λαθουράκης Ιωάννης
 6. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 7. Νταραράς Ηλίας
 8. Παπαδάκης Μιχαήλ
 9. Κόλλια-Αντωνάκη Δέσποινα
 10. Σιμόπουλος Πανταζής
 11. Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου Μαρία
 12. Σουραβλής Χριστόφορος
 13. Χασάπη Κυριακή
 14. Τσουράκη Ελπινίκη (εκπρ. εργαζ. του Ν.Π.Δ.Δ.)

Σας προσκαλούμε στις 30/10/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 σε τακτική συνεδρίαση, στα Γραφεία του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού, ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, και σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Ιεράπετρα   : 23/ 10 / 2015
Αριθμ. πρωτ. : 2466

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18η 2015

Σας προσκαλούμε στις 30/10/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, στα Γραφεία του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Ανάθεση σε ηχολήπτη για ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων της «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ» Ιεράπετρας
 2. Πρακτική άσκηση (2) φοιτητών του ΤΕΙ
 3. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας (άρθρο 199 παρ. 6 Ν 3463/06)
 4. Ορισμός καλλιτεχνικού διευθυντή στην Μουσική Σχολή και Λειτουργία Τμημάτων της
 5. Προβολή δραστηριοτήτων Μουσικής Σχολής στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 6. Αίτηση Φιλοζωικού Συλλόγου
 7. Εγγραφή νηπίων/βρεφών στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ της «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ» Ιεράπετρας.
 8. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015

H Πρόεδρος του Δ.Σ

Χρυσούλα (Χρύσα) Χατζημαρκάκη