Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (εξοχικού κέντρου Δρυγιές) στην Τ.Κ Ανατολής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (εξοχικού κέντρου Δρυγιές) στην Τ.Κ Ανατολής

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα  05.05.2015
Αρ.Πρωτ.οικ.: 5269- ΑΔΑ: Ω2Ψ4ΩΡ8-7ΝΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (εξοχικού κέντρου) στη θέση Δρυγιές της Τ.Κ Ανατολής.

Ως τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος ορίζεται  το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ   (4.575,00 €), ( 381,25 € μηνιαίως Χ 12 μήνες).

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας την 20-5-2015 ημέρα  Τετάρτη με ώρα έναρξης 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής

Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην  Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση γραμμάτιο του Τ.Π.& Δ ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου επί του ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα (28423) 40371 κ. Μαριδάκη Αρετή

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην προθήκη του Δήμου μας

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

 

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]