Πρόσκληση για ενδιαφερομένους. Αιτήσεις για εγγραφή στο Κ.Η.Φ.Η Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση για ενδιαφερομένους. Αιτήσεις για εγγραφή στο Κ.Η.Φ.Η Ιεράπετρας

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Η αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβληθεί στο  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας έως και την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου”][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 04/09/2013

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έγκριση λειτουργίας  Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων  Ιεράπετρας

[dropcap]Η[/dropcap] Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, μετά και την οριστική επιλογή του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράπετρας για χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων», προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (έμμεσα ωφελούμενους-φροντιστές ηλικιωμένων) που επιθυμούν να εγγραφούν στη δομή να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Τις υπηρεσίες του προγράμματος, δικαιούνται να λάβουν ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες), μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κτλ), που κατοικούν ή εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 18 άτομα.

Την αίτηση την υποβάλλει ο φροντιστής του ηλικιωμένου, καταθέτοντας πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά, που  αποδεικνύουν το οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή και εργασιακή του κατάσταση, καθώς και την κατάσταση υγείας των άμεσα ωφελούμενων.

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενου του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας (άμεσα και έμμεσα) δε λαμβάνουν και δεν προτίθενται να λάβουν υπηρεσίες από άλλη δομή ή πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΗΦΗ ή στα Γραφεία της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α (Δ/νση: Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος τηλ:2842340326), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να ενημερωθούν για τη λειτουργία της δομής. Η αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβληθεί στο  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας (Πλουμίδου 47, τηλ:28420 89926, πρόσωπο επικοινωνίας: Βασιλάκη Χαρά) έως και την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ. έως 3.30μ.μ.).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σlathourakis-ioannis
Ιωάννη Λαθουράκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]{wpdm_category=52297b4df0acd}[separator top=”0″ style=”shadow”]

Αναλυτικά η πρόσκληση – εκδήλωση ενδιαφέροντος :

khfh-espa-prosanatolismos-se-anhtropo «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

To ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

στο πλαίσιο της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013), με Δικαιούχο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε, και έχοντας διασφαλίσει την υποστήριξη του Δήμου Ιεράπετρας και τη συνεργασία τοπικών φορέων,

προτίθεται να συνεχίσει το έργο της δομής

«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιεράπετρας»

και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (έμμεσα ωφελούμενους) που επιθυμούννα εγγραφούν στο πρόγραμμα να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι:

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα: Ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες), μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, προβλήματα μνήμης όπως άνοια κ.τ.λ) που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 18 άτομα.

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας (άμεσα και έμμεσα) δε λαμβάνουν και δεν προτίθενται να λάβουν υπηρεσίες από άλλη δομή ή πρόγραμμα.

Στόχος της δομής είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων (φροντιστών) στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα (άμεσα ωφελούμενος). Η πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, στην αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η. από ειδικευμένο προσωπικό  νοσηλευτής, κοινωνικός φροντιστής, βοηθητικό προσωπικό, το οποίο αναπτύσσει συνεργασία με τοπικούς συμβουλευτικούς φορείς και φορείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ημερήσια φιλοξενία στο Κ.Η.Φ.Η. είναι δωρεάν προς τους ωφελούμενους της δομής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την οργανωμένη και εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και νοσηλευτική φροντίδα με έμφαση στα προβλήματα μνήμης και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του ωφελουμένου ατόμου και της οικογένειας του ή των φροντιστών του. Στο Κέντρο επίσης παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα, φυλάσσονται μερίδες γεύματος και παρέχεται κατάλληλη διατροφική σίτιση σε συνεργασία με τους φροντιστές και ειδικούς.

Για την εγγραφή υποβάλλονται:

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ η οποία χορηγείται από το Κ.Η.Φ.Η. την ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και τα Κ.Ε.Π Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού ή λαμβάνεται από τον δημοτικό ιστοχώρο διοικητικής ενημέρωσης http://www.ierapetra.gov.gr/
 • Πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που αποτυπώνουν την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου.

[/checklist]

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ακολουθείται η λήψη σύντομου ατομικού ιστορικού από το επιστημονικό προσωπικό της δομής. Η τελική επιλογή γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία προκαθορίζονται στην σχετική πρόσκληση (αριθμ.1241/06-06-2013)  της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. Από τη διαδικασία μοριοδότησης προκύπτει λίστα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας. Επιλέγονται τα άτομα έως τη συμπλήρωση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων. Τα κριτήρια επιλογής συνδυαστικά είναι τα εξής:

Κριτήρια επιλογής των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων:  

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • Οικογενειακό εισόδημα (με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο).
 • Οικογενειακή Κατάσταση
 • Εργασιακή Κατάσταση

[/checklist]

Κριτήρια επιλογής των εξαρτώμενων μελών (άμεσα ωφελουμένων):

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • Κατάσταση υγείας (με προτεραιότητα την βαρύτερη κατάσταση υγείας).
 • Οικογενειακό Εισόδημα (με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο).
 • Οικογενειακή Κατάσταση (Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η)

[/checklist]

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρόσθετα της αίτησης):

Για τον ηλικιωμένο:

 1. Θεωρημένο Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
 2. Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ατόμου(πλήρως, μερικώς, ή μη αυτοεξυπηρετούμενος κινητικά-νοητικά – ψυχικά) και όπου απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
 3. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012(δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2011 έως 31/12/2011)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύμφωνα με την οποία το άτομο δεν λαμβάνει και δεν προτίθεται να λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή.

Για το φροντιστή του (έμμεσα ωφελούμενος):

 1. Θεωρημένο Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
 2. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012(δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2011 έως 31/12/2011)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του έμμεσα ωφελούμενου, ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του συγκεκριμένου άμεσα ωφελούμενου.
 5. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ-πέραν του άμεσα ωφελούμενου απαιτείται Βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια ερχή εφόσον αυτή ισχύει εφόρου ζωής ή δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.
 6. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης, απαιτείται αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 7. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται επίσημο αντίγραφο Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης ή αν πρόκειται για επιδοτούμενο άνεργο επίσημο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι βασικές υπηρεσίες του Κέντρου προς τους ωφελούμενους- ηλικιωμένους αφορούν :

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών για την ατομική – προσωπική καθημερινή φροντίδα του,
 • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης,  σακχάρου ,
 • Αιμοληψία γενικών εξετάσεων (χοληστερίνης , τριγλυκερίδιων , σάκχαρο κ.τ.λ),
 • Ενεσοθεραπεία (εμβολιασμός κτλ),
 • Παρακολούθηση τήρησης της φαρμακευτικής αγωγής,
 • Συνταγογράφηση  φαρμάκων,
 • Παροχή πρώτων βοηθειών,
 • Περιποίηση τραυμάτων και πρόληψη  κατακλίσεων,
 • Διασφάλιση ατομικής υγιεινής,
 • Εκπαίδευση φροντιστή για την καθημερινή υγιεινή του ωφελούμενου,
 • Ενημέρωση φροντιστή και οικογένειας για νοσηλευτικές υπηρεσίες
 • Διαμεσολάβηση και βοήθεια στη διεκπεραίωση με υπηρεσίες ιατρικά κέντρα , υγειονομικές επιτροπές κ.α.
 • Παροχή  ατομικής φροντίδας,
 • Διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας του Κέντρου,
 • Βοήθεια στη μετακίνηση,
 • Φροντίδα εμφάνισης,
 • Εξωτερικές   εργασίες (αγορά τροφίμων, πληρωμή λογαριασμών),
 • Ηθική στήριξη-παρέα

[/checklist]

Οι πρόσθετες υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Κέντρο  μέσω συνεργασίας με φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης , περιλαμβάνουν:

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • Δημιουργία ιατρικού φακέλου ωφελούμενου.
 • Παροχή υπηρεσιών Εργοθεραπείας.
 • Ψυχολογική υποστήριξη.

[/checklist]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013, στο χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ. έως 3:30μ.μ.). Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό της δομής είναι διαθέσιμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πλουμίδου 47, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 28420 89926 και 28423 40326(Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)
Email: koinopolitia@ierapetra.gr- fax:28420 25922
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Βασιλάκη Χαρά

[separator top=”40″ style=”shadow”]
[separator top=”10″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]