Ορισμός άμισθου Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας με χαρά σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού

Ορισμός άμισθου Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                Ιεράπετρα,  2-9-2019
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                           Αρ. πρωτ. 13023
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                       Αρ. Αποφ. 1884
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου
Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Κανουπάκη
Ταχ. Κώδικας :72 200
Πληροφορίες: Α.Περάκη
Τηλέφωνο : 2842340319
FAX           : 2842 0 23999
Email : aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση καθηκόντων άμισθου Ειδικού Συμβούλου»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

       2.Του άρθρου 214  του   Ν. 3463/2006

       3.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου και τον όγκο της καθημερινής απασχόλησης τόσο του Δημάρχου όσο και του Αρμόδιου  Αντιδημάρχου.

  1. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και τη διευκόλυνση του έργου μας με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.
  2. Την εκδηλωθείσα πρόθεση και το ενδιαφέρον του κ. Κωνσταντίνου Νεστοράκη του Νικολάου για εθελοντική προσφορά υπηρεσιών ως άμισθου Ειδικού Συμβούλου του Δήμου και του Δημάρχου Ιεράπετρας
  3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στον  κ. Κωνσταντίνο Νεστοράκη του Νικολάου καθήκοντα αμίσθου συμβούλου του Δήμου Ιεράπετρας  για θέματα που αφορούν τις Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες.

Ο ως άνω άμισθος Σύμβουλος θα συνδράμει στο έργο μας καθώς και στο έργο του αρμόδιου Αντιδημάρχου  όσον αφορά τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Δήμου.

Ο ως άνω Σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή  δικαιοδοσία του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου , από τους οποίους δέχεται εντολές και στους οποίους  είναι υποχρεωμένος να δίνει λόγο σε κάθε περίπτωση .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ