Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας. Πίνακας Δημοτικών Συμβούλων

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας. Πίνακας Δημοτικών Συμβούλων

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας . Φωτογραφία, διάφορα στοιχεία επικοινωνίας, δημοτική παράταξη εκλογής τους, ψήφοι/σταυροί, θέσεις-αξιώματα, επιτροπές που συμμετέχουν  κλπ”][/tagline_box]

Το δημοτικό συμβούλιο Ιεράπετρας απαρτίζεται από 27 δημοτικούς συμβούλους

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκλογές :

Πίνακας Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Ιεράπετρας (αλφαβητικός)

[table id=3  hide_columns=”6,7,8,10,11,12″/][separator top=”40″ style=”shadow”]

Σχετική Νομοθεσία

N. 3852/10 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (όλος ο Νόμος)

Ν. 4555/18   Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης και ανάρτησης
[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]