Δήμος Ιεράπετρας – Πρόγραμμα Εκλογών. Εκλογές της 18ης Μαϊού 2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Δήμος Ιεράπετρας – Πρόγραμμα Εκλογών. Εκλογές της 18ης Μαϊού 2014

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κανουπάκη 1 Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα  –
Tηλέφωνο: 28423-40300 – FAX: 28420-23999  e-mail: dimos@ierapetra.gov.gr  –  Αρ. Πρωτ. 6905+7042
Ιεράπετρα 15.05.2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1)     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2)     Την με αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 955/16-4-2014).

3)     Την με αριθμ. 14587/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν.3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή» (ΦΕΚ 938/15-4-2014).

4)     Την με αριθ. 14/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη διενέργεια εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών».

5)     Την με αριθμ. 23/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

6)     Την με αριθμ. 13/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και των Συμβούλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, για τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.

7)     Την με αριθμ. 38/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί των υποψηφίων περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Περιφέρειας Κρήτης, για τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.

8)     Τις με αριθμ. 18/2014, 26/2014 , 27/2014 και 31/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με τις οποίες διορθώνει την αριθμ. 13/2014 απόφασή του.

9)     Τη με αριθμ.60557/13-5-2014 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για «Θεώρηση πινάκων ανακηρυχθέντων συνδυασμών για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών του Δήμου Ιεράπετρας»

Γνωστοποιούμε ότι 

Για τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαϊου 2014 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το Δήμο Ιεράπετρας.

Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», υποψήφια Δήμαρχος Κοτσιφάκη Μαρία του Νικολάου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Ιεράπετρας  του ίδιου (Α) συνδυασμού

 1. Αντωνίου Ιωάννης του Χαράλαμπου
 2. Βαρδιάμπασης Μιχαήλ του Ανδρέα
 3. Βασαρμίδη Μαρίνα του Αντωνίου
 4. Δερμιτζάκη Ιωάννα του Συμεών
 5. Δερμιτζάκης Γεώγιος του Εμμανουήλ
 6. Δημητριάδης Αλέξανδρος του Θεόδωρου
 7. Κασσωτάκη Γεωργία (Ζέτα) του Κωνσταντίνου
 8. Κόκκινος Χαρίλαος (Χάρης) του Βασίλειου
 9. Κοντοπόδης Νικόλαος του Γεωργίου
 10. Κρανιδιώτης Διονύσιος του Πέτρου
 11. Λασηθιωτάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 12. Λουτσέτης Εμμανουήλ του Γεωργίου
 13. Μαριδάκης Ιωάννης του Αντωνίου
 14. Μουστακάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 15. Μπακαής Κωνσταντίνος του Νικολάου
 16. Μπιμπίκα Φωτεινή του Γεωργίου
 17. Παραουλάκη Μαρία του Δημητρίου
 18. Παρσωτάκη Καλλιόπη του Ιωάννη
 19. Σαμπροβαλάκης Εμμανουήλ (Μάνος) του Νικολάου
 20. Σαράτσης Σεραφείμ του Ιωάννη
 21. Σιμόπουλος Αθανάσιος του Πανταζή
 22. Σπηλιάδη Αθανασία (Σούλα) του Βασιλείου
 23. Φωτάκης Ανδρέας του Αλεξίου
 24. Χαμεζανάκη Μαρία του Εμμανουήλ
 25. Χαρβαλιάς Βλάσιος του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μακρύ Γιαλού  του ίδιου (Α) συνδιασμού

 1. Αβανίδου Μαρία του Πολυχρόνη
 2. Καπαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 3. Σπυριδάκης Ιωάννης του Πέτρου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Αγίου Ιωάννη του ιδίου (Α) συνδυασμού

 1. Μανωλάκης Γεώργιος του Ιωάννη
 2. Χατζάκη Μαρία του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας  Ανατολής του ιδίου (Α) συνδυασμού

 1. Μελιόπουλος Αντώνιος του Ευθυμίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Καβουσίου του ιδίου (Α) συνδυασμού

 1. Αθενάκη – Κουρίνου Μαρία του Ιωάννη
 2. Σπηλιαρώτης Γεώργιος του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Κάτω Χωριού του ιδίου (Α) συνδυασμού

 1. Μπροκάκης Γεώργιος του Ιωάννη
 2. Παπαδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 3. Σκυβάλου Αικατερίνη του Αριστείδη

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Μαλών του ιδίου (Α) συνδυασμού

 1. Παραουλάκης Γεώργιος του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Μύθων του ιδίου (Α) συνδυασμού

 1. Μίχος Μιχαήλ του Αγγέλου

Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», υποψήφιος Δήμαρχος Γερακιανάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Ιεράπετρας  του ίδιου (Β) συνδυασμού

 1. Αβρονιδάκης Ανδρέας του Αντωνίου
 2. Βαξεβάνης Στυλιανός του Ευαγγέλου
 3. Βασιλάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 4. Βιαννιτάκης Μιχαήλ του Ιωάννου
 5. Βολυράκης Νικόλαος του Ιωάννου
 6. Βουργάκη Καλλιόπη του Γεωργίου
 7. Γαρεφαλάκης Νικόλαος του Γεωργίου
 8. Γερακιανάκης Ιωάννης του Νικολάου
 9. Γερομαρκάκη Στυλιανή του Μαρίνου
 10. Γιαννικάκη Αθηνά του Εμμανουήλ
 11. Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος του Μάρκου
 12. Θεοδωράκη Μαρίνα του Γεωργίου
 13. Κακουλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 14. Καναβάκη Άννα του Κωνσταντίνου
 15. Καριχημάκη Μαριάνα του Ιωάννου
 16. Κατροτζανής Εμμανουήλ του Γεωργίου
 17. Κώτσης Χρήστος του Αθανασίου
 18. Λιανάκης Χρυσοβαλάντης του Εμμανουήλ
 19. Λουτσέτης Εμμανουήλ του Νικολάου
 20. Μανδουραράκης Εμμανουήλ του Ιακώβου
 21. Μαυράκης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους
 22. Μαχαιρά Χαρίκλεια του Εμμανουήλ
 23. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ
 24. Παπαδάκης Πέτρος του Ιωάννου
 25. Παράσογλου Χρυσούλα του Κωνσταντίνου
 26. Πατεράκης Εμμανουήλ του Ιωάννου
 27. Πετράκη Ελευθερία του Εμμανουήλ
 28. Πυθαρούλης Αντώνιος του Στυλιανού
 29. Σωμαράκης Δημήτριος του Νικολάου
 30. Τουρλάκης Γεώργιος του Δημητρίου
 31. Τσακιράκης Γεώργιος του Μιχαήλ
 32. Τσομπάνογλου Ειρήνη του Γεωργίου
 33. Χαιρετάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
 34. Χατζηνάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μακρύ Γιαλού  του ίδιου (Β) συνδυασμού

 1. Κοπανάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ
 2. Πετάση Ευαγγελία του Μιχαήλ
 3. Πιτροπάκης Θεόδωρος του Ιωάννου

Υποψήφιοι Σύμβουλοι  Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας του ίδιου (Β) συνδυασμού

 1. Γερομαρκάκη Αναστασία του Νικολάου
 2. Ζυγάκης Μαρίνος του Γεωργίου
 3. Μαυράκης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου
 4. Παρθενάκη Γεωργία του Γεωργίου
 5. Σουργιαδάκη Φωτεινή του Ιωάννου
 6. Χαραλαμπάκη Σοφία του Νικολάου
 7. Χιωτάκης Μιχαήλ του Θεοφάνη

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Αγίου Ιωάννη του ιδίου (Β) συνδυασμού

 1. Ιντζεκαράς Μιχαήλ του Εμμανουήλ
 2. Ματζανά Σπυριδούλα του Δημητρίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Αγ. Στεφάνου του ιδίου (Β) συνδυασμού

 1. Γερομαρκάκης Παναγιώτης του Χαραλάμπους

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Ανατολής του ιδίου (Β) συνδυασμού

 1. Κανακάρη Μαρία του Δημητρίου
 2. Πυργιωτάκης Χρυσοβαλάντης του Δημητρίου
 3. Χαραλαμπάκης Χαράλαμπος του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Καβουσίου του ιδίου (Β) συνδυασμού

 1. Γραμματικάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
 2. Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Καλαμαύκας του ιδίου (Β) συνδυασμού

 1. Κρασσά Κλειώ του Ευστρατίου
 2. Νικολαράκης Ιωάννης του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Κάτω χωριού του ιδίου (Β) συνδυασμού

 1. Βαρελάκη Δέσποινα του Κωνσταντίνου
 2. Ζυγάκης Εμμανουήλ του Σπυρίδων
 3. Μανδρέκα Γεωργία του Σπυρίδων
 4. Τσακμάκογλου Ειρήνη του Αντωνίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Μαλών του ιδίου (Β) συνδυασμού

 1. Μυκωνιάτης Συμεών του Ελευθερίου
 2. Παπαδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Μύρτου του ιδίου (Β) συνδυασμού

 1. Ανυφαντάκη Γεωργία του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Παχειάς Άμμου του ιδίου (Β) συνδυασμού

 1. Γερακιανάκης Αντώνιος του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Σχινοκαψάλων του ιδίου (Β) συνδυασμού

 1. Μουστακάκης Ιωάννης του Ελευθερίου
 2. Σφυράκη Νίκη του Εμμανουήλ

Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ», υποψήφιος Δήμαρχος Θεοδόσιος Καλαντζάκης του Ιωάννη

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Ιεράπετρας  του ίδιου (Γ) συνδυασμού

 1. Αγιαννιωτάκη Μαρία του Νικολάου
 2. Αρώνη – Μπαχλιτζανάκη Θεονύμφη (Έφη) του Μιχαήλ
 3. Ασπραδάκης Γεώργιος του Χρήστου
 4. Γαϊτανάκης Λεωνίδας του Νικολάου
 5. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ του Μανούσου
 6. Γιακουμάκης Γεώργιος του Στυλιανού
 7. Διακάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
 8. Δουρμαντάκης Μιχαήλ του Γεωργίου
 9. Κανταρτζής Ιωάννης του Νικολάου
 10. Κιρμίζογλου Ευστάθιος του Γρηγορίου
 11. Κόλλια – Αντωνάκη Δέσποινα του Μιχαήλ
 12. Κορνάρος Χαράλαμπος του Νικολάου
 13. Λουκάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 14. Λουτσέτης Εμμανουήλ (Μάνος) του Ανδρέα
 15. Λυρατζάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ
 16. Μαλλιωτάκης Ιωάννης του Γεωργίου
 17. Μαστοράκης Γεώργιος του Ιωάννη
 18. Μαστοράκης Πέτρος του Εμμανουήλ
 19. Μουζουράκης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ
 20. Μπαλαντινάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
 21. Νταραράς Ηλίας του Κωνσταντίνου
 22. Πανταζής Αργύριος του Θεοδοσίου
 23. Παπαδάκης Ιωάννης του Γεωργίου
 24. Παπαδοπετράκης Ανδρέας του Γεωργίου
 25. Περαντώνη Ειρήνη του Γεωργίου
 26. Πετράς Αντώνιος του Εμμανουήλ
 27. Προϊστάκη Μαρία του Γεωργίου
 28. Σκυβάλου Ρουμελιωτάκη Μαρία του Νικολάου
 29. Σουραβλής Χριστόφορος του Εμμανουήλ
 30. Σουριαδάκη Ελένη του Αριστείδη
 31. Σπυριδάκης Μιχαήλ του Πέτρου
 32. Σφυράκη – Λιαπάκη Μαρία του Γεωργίου
 33. Φιλανδαράκης Μιχαήλ του Γεωργίου
 34. Φραγκούλης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
 35. Χασάπη – Φρονιμάκη Κυριακή (Κική) του Ευστράτιου
 36. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα) του Κωνσταντίνου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μακρύ Γιαλού  του ίδιου (Γ) συνδυασμού

 1. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
 2. Τζιρβελάκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 3. Χατζάκης-Καζάνης Ιωάννης του Μιχαήλ

Υποψήφιοι σύμβουλοι Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας του ίδιου (Γ) συνδυασμού

 1. Αγγελάκη – Καναβάκη Δέσποινα του Χριστόφορου
 2. Αγγελάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 3. Γαϊτανάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ
 4. Δρακάκη – Καναβάκη Κηρυκούλα (Λίτσα) του Ιωάννη
 5. Καββουσανάκης Γεώργιος του Νικολάου
 6. Κασσαπάκης Γεώργιος του Μιχαήλ
 7. Κοκολάκη – Περακάκη Ευπραξία του Μιχαήλ
 8. Παπαδάκης Μιχαήλ του Γεωργίου
 9. Παπαϊωάννου Εμμανουήλ του Αθανασίου
 10. Περακάκη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Αγίου Ιωάννη του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Γαϊτανάκη Άννα του Γεωργίου
 2. Λιοντάκης Γεώργιος του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Αγίου Στεφάνου του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Καραμιτέλιου Ερασμία του Γεωργίου
 2. Ρεμουντάκης Επαμεινώνδας του Γεωργίου
 3. Στεφανάκης Σταύρος του Στυλιανού
 4. Τσαμπανάκης Ηρακλής του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Ανατολής του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Γερακιανάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 2. Λουτσέτη Μαριάννα του Ευαγγέλου
 3. Μπαλαντινάκη Χαρά του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Καβουσίου του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Πλουτινάκη Ειρήνη του Μιχαήλ
 2. Χαλκιαδάκης Ιωάννης του Αριστείδη

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Καλαμαύκας του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ του Πέτρου
 2. Δελημπαλταδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 3. Περακάκης Πολύδωρος του Χαραλάμπου
 4. Πιτοπουλάκη Αγγελική του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Κάτω Χωριού του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Γράσσος Σπυρίδων του Εμμανουήλ
 2. Δραγατάκη Άννα του Παντελή
 3. Περάκης Ιάκωβος του Μιχαήλ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας  Μακρυλιάς του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Μαστοράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 2. Παπαδάκης Γεώργιος του Ιωάννη

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Μαλών του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Αρχοντουλάκης Χαράλαμπος του Ιωάννη
 2. Μανιδάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ
 3. Παπαδοπετράκης Γεώργιος του Παντελή

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας  Μεσελέρων του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Χατζάκης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας  Μεταξοχωρίου του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Λαμπράκης Κωνσταντίνος του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Μύθων του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Βασιλάκη Δέσποινα του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας  Ορεινού του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Λιανάκης Γεώργιος του Σάββα
 2. Προεστάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Παχειάς Άμμου του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Καμενάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
 2. Κανάκη Αναστασία του Εμμανουήλ
 3. Ματζαράκης Σταύρος του Δημητρίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Σταυροχωρίου του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Ζουμπουλάκης Ιωάννης του Αλεξάνδρου
 2. Κουτσελάκη Καλλιόπη του Γεωργίου
 3. Φουρδουλεράκη Δήμητρα του Στυλιανού
 4. Χαρδάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Σχινοκαψάλων του ιδίου (Γ) συνδυασμού

 1. Σφυράκης Χρυσοβαλάντιος του Γεωργίου
 2. Χατζάκης-Καζάνης Μιχαήλ του Πέτρου
 3. Παπαδάκης Ευάγγελος του Νικολάου

Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», υποψήφιος Δήμαρχος Μαχαιράς Μιχαήλ του Ιωάννη

Υποψήφιοι σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Ιεράπετρας του ιδίου (Δ) συνδυασμού

 1. Αγαπουλάκη Αικατερίνη του Εμμανουήλ
 2. Βεντουρής Νικόλαος του Μιχαήλ
 3. Γκουντουλογιάννης Γεώργιος του Γρηγορίου
 4. Γράσσου Αικατερίνη του Στεφάνου
 5. Δασκαλάκης Παύλος του Εμμανουήλ
 6. Δατσέρη Σοφία του Αδαμαντίου
 7. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου
 8. Καλαϊτζίδης Γεώργιος του Πολυκάρπου
 9. Καραλάκης Γεώργιος του Στυλιανού
 10. Καραμπατζάκης Ευάγγελος του Ιωάννου
 11. Κατσαβδάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ
 12. Κελεπούρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 13. Κοντοπόδη Μαρία του Ιωάννου
 14. Λαμπράκης Ιωάννης του Χαραλάμπους
 15. Λιοντάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 16. Λιοντάκης Μιχαήλ του Νικολάου
 17. Μαργετάκης Εμμανουήλ του Ανδρέα
 18. Μαχαιράς Ιάκωβος (Μάκης) του Νικολάου
 19. Μουστάκας Θεόδωρος του Ανδρέα
 20. Μπαλοθιάρης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου
 21. Μπάρμπα Δανάη του Σπυρίδωνα
 22. Μπαχλιτζανάκη Ζαχάρω (Ζαχαρούλα) του Δημητρίου
 23. Μπιλάλης Ανδρέας του Φωτίου
 24. Μπιμπίκα Κωνσταντίνα (Νάντια) του Ευθυμίου
 25. Μυλωνά – Μαμαντοπούλου Ειρήνη (Ήρα) του Γεωργίου
 26. Ξανθάκη Αγγελική (Αλίκη) του Εμμανουήλ
 27. Πακιουφάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
 28. Παπαδάκης Μιχαήλ του Ιακώβου
 29. Παϋσανίδου Μαρία του Ανδρέα
 30. Πετράκης Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 31. Πλεξουσάκης Ευάγγελος του Εμμανουήλ
 32. Ρεμεδιάκη Μιχαέλα του Νικολάου
 33. Σαμπιωτάκης Θεόδωρος του Αντωνίου
 34. Σερεμέτης Απόστολος του Βασιλείου
 35. Σιγανού Καλλιόπη του Γεωργίου
 36. Σουργιαδάκη Αικατερίνη του Γεωργίου
 37. Σφακιανάκης Χριστόφορος του Γεωργίου
 38. Τζεβελεκάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 39. Τζωρτζάκης Αλέξιος του Γεωργίου
 40. Τσαγκαράκης Νικόλαος του Δημητρίου
 41. Τσικαλουδάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ
 42. Φανουράκη Στυλιανή του Νικολάου
 43. Φραντζεσκάκης Εμμανουήλ του Νικολάου
 44. Χανιωτάκης Νικόλαος του Χριστοφόρου
 45. Χαραλαμπάκη Άρτεμις του Νικολάου
 46. Χατζάκη – Σταυρακάκη Μαριλένα του Γεωργίου
 47. Χατζάκης Γεώργιος του Αντωνίου
 48. Χριστοδουλάκη Ελένη του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μακρύ Γιαλού του ιδίου (Δ) συνδυασμού

 1. Δημογεροντάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 2. Παπαδάκης Νεκτάριος του Εμμανουήλ
 3. Παπαζάχος Γεώργιος του Σωτηρίου
 4. Παπαϊωάννου Μιχαήλ του Ιωάννου
 5. Ταρσαναλής Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 6. Ψαρουδάκης Δημήτριος του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας του ιδίου (Δ) συνδυασμού

 1. Αντωνού Εμμανουήλ – Χρήστος του Νικολάου
 2. Δασενάκη – Τζιρή Ειρήνη του Γεωργίου
 3. Κανουπάκη Ευθυμία (Μυρτώ) του Πάρη
 4. Κουγιουμουτζάκη Ουρανία (Ράνια) του Ελευθερίου
 5. Κουλάκη Φωτεινή του Αντωνίου
 6. Μαστοράκης Δημήτριος του Αντωνίου
 7. Ξανθάκη – Σιγανού Καλλιόπη του Εμμανουήλ
 8. Σκαρβέλη Αικατερίνη του Γεωργίου
 9. Τσαγκαράκη Μαρία του Γεωργίου
 10. Τσέρος Ηλίας του Μαρίνου
 11. Φλουράκη Ειρήνη του Νικολάου
 12. Χαμηλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Αγίου Ιωάννη του ιδίου (Δ) συνδυασμού

 1. Λαμπράκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
 2. Λαμπράκης Νικήτας του Ιωάννου
 3. Μαλέλλη Ελένη του Νικολάου
 4. Ξενικάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Αγίου Στεφάνου του ιδίου (Δ) συνδυασμού

 1. Καναβάκη Αναστασία του Ιωάννου
 2. Παπαδάκη Ευαγγελία του Νικολάου
 3. Τσαμπανάκη Ελευθερία του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Ανατολής του ιδίου (Δ) συνδυασμού

 1. Αγγελάκης Μιχαήλ του Ευαγγέλου
 2. Γερακιανάκης Εμμανουήλ του Ευαγγέλου
 3. Γιώρμα – Καραμπατζάκη Νίκη του Σαράντου
 4. Μαλλιωτάκης Γεώργιος του Μιχαήλ

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Καβουσίου του ιδίου (Δ) συνδυασμού

 1. Μπαυγιαδάκη – Κυριάκου Νίκη του Δημητρίου
 2. Περβολαράκης Αντώνιος του Μιχαήλ
 3. Πλακαντωνάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννου
 4. Σπυρέλλης Νικόλαος του Βασιλείου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Καλαμαύκας του ιδίου (Δ) συνδυασμού

1) Δραγασάκη – Πιτοπουλάκη Αικατερίνη του Εμμανουήλ

2) Μαλλιωτάκη Παρασκευή (Ευη) του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Κάτω Χωριού του ιδίου (Δ) συνδυασμού

1) Δασενάκης Απόστολος του Γεωργίου

2) Κονσολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ

3) Τομαδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας  Μακρυλιάς του ιδίου (Δ) συνδυασμού

 1. Χατζάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας  Μαλών του ιδίου (Δ) συνδυασμού

 1. Βολυράκη Μαρία του Γεωργίου

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας  Μεταξοχωρίου του ιδίου (Δ) συνδυασμού

 1. Δαγαλάκη Ελευθερία του Μιχαήλ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μουρνιών του ιδίου (Δ) συνδυασμού

1) Πατεράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

2) Τζανάκης Μιχαήλ του Φιλίππου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μύρτους του ιδίου (Δ) συνδυασμού

1) Λαμπρίδη – Καπαράκη Αγάπη του Ανανία

2) Μανουσάκης Ιωάννης του Ευαγγέλου

3) Χανιαλάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ορεινού του ιδίου (Δ) συνδυασμού

 1. Κουφάκης Εμμανουήλ του Θεοδώρου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παχειάς Άμμου του ιδίου (Δ) συνδυασμού

1) Γιαννικάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

2) Δουβίτσας Αριστομένης (Άρης) του Βελισσάριου

3) Ζυγάκη Δέσποινα του Εμμανουήλ

4) Κωστάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σταυροχωρίου του ιδίου (Δ) συνδυασμού

1) Μαχαιρά Μαριάννα του Εμμανουήλ

2) Πευκιανάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

3) Πιπεράκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

4) Τζανάκη Μαρία (Ρίκα) του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σχινοκαψάλων του ιδίου (Δ) συνδυασμού

1) Στασινόπουλος Νικόλαος του Θεοδώρου

2) Σωκιανός Διονύσιος του Ιωάννου

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Χριστού του ιδίου (Δ) συνδυασμού

 1. Πετσαγγουράκη Ευδοξία του Γεωργίου

Ε) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ», υποψήφια Δήμαρχος Βλάσση Ελένη του Φιλίππου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Ιεράπετρας του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Αθανασάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
 2. Αναγνωστάκη Αργυρή του Ευστρατίου
 3. Βαγγέλας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
 4. Βλάσσης Ιωάννης του Φιλίππου
 5. Γαϊτανάκη Στέλλα-Κωνσταντίνα του Εμμανουήλ
 6. Γαϊτανάκης Στυλιανός του Νικολάου
 7. Γαροφαλάκης Ανδρέας του Μιχαήλ
 8. Γεωργαλάκη Θεονύμφη του Ηλία
 9. Γιαννιός Μιχαήλ του Νικολάου
 10. Δαβίλλας Αθανάσιος του Φωτίου
 11. Διαμαντόπουλος Βασίλειος του Σταύρου
 12. Κακλαμάνος Ανδρέας του Ιωάννη
 13. Καπαράκης Ανδρέας του Ιωάννου
 14. Κατροτζανάκη Ευαγγελία του Ιωάννου
 15. Κλώνος Ελευθέριος του Κωνσταντίνου
 16. Κοϊνάκη Γαρυφαλιά του Μενελάου
 17. Κοϊνάκη Χριστίνα του Δημητρίου
 18. Κριτσωταλάκη Δέσποινα του Γεωργίου
 19. Κυπριωτάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ
 20. Λαγουδάκη Βασιλική του Γεωργίου
 21. Λαμπρινουδάκη Ασπασία του Νικολάου
 22. Λιάγκου Δέσποινα του Κωνσταντίνου
 23. Λουκάκης Ιωάννης του Γεωργίου
 24. Μαρκάκη Μαρία του Γεωργίου
 25. Μεταξάκη Αρετή του Κωνσταντίνου
 26. Μεταξάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 27. Μπαρκαλάκης Αλέξανδρος του Αθανάσιου
 28. Μπαχλιτζανάκη Μαρία του Γεωργίου
 29. Μπουρλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ,
 30. Νικητίδης Σωκράτης του Νικήτα
 31. Παντελάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
 32. Παπαμιχαήλ Ελευθέριος του Ευάγγελου
 33. Πατεράκη Ευπραξία του Ευάγγελου
 34. Πατεράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ,
 35. Πετράκης Μιχαήλ-Νικόλαος του Εμμανουήλ
 36. Πηγιάκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ
 37. Πυργιωτάκη Ιωάννα του Εμμανουήλ
 38. Ραϊνάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 39. Ρασούλης Μηνάς του Χαράλαμπου
 40. Ρεμεδιάκης Μιχαήλ του Ιωάννου
 41. Σκουλούδη Σοφίατου Κυριάκου
 42. Σκυβάλου Αναστασία του Ιωάννου
 43. Σμπόνια Μαρία του Γεωργίου
 44. Τζίτζικας Ελευθέριος του Γρηγορίου
 45. Φασουλάκη Ειρήνη του Κωνσταντίνου
 46. Φωτιάδη Μιχαέλα-Ελένη του Γεωργίου
 47. Φωτιάδης Γεώργιος του Μιχαήλ
 48. Χαραλαμπάκη Νικολέτα του Νικολάου
 49. Ψυλλάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μακρύ Γιαλού του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Γερολύμου Κυριακή του Ελευθερίου
 2. Κάββαλου Σταυρούλα του Δημητρίου
 3. Μιχελάκης Βασίλειος του Νικολάου
 4. Τριχάκη Άννα του Γεωργίου
 5. Χατζηδημητρίου Κωνσταντίνος του Βενέδικτου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Αχλάτης Χρίστος του Θεοδώρου
 2. Βλάσση Μαρία του Ιωάννου
 3. Γαϊτανάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ και της Ειρήνης
 4. Γαλανάκη Ιωάννα του Κωνσταντίνου
 5. Καπανταϊδάκης Χρυσοβαλάντης του Εμμανουήλ
 6. Λελεκάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 7. Μανιαδάκη Ευχαριστία του Στυλιανού
 8. Μαράκης Λάμπρος του Νικολάου
 9. Μαυρικάκη Μαρία του Ιωάννου
 10. Μίγγα Νεκταροφιλία του Δημήτριου
 11. Συριτούδης Ιωάννης του Αθανάσιου
 12. Τζαβάρα Δέσποινα του Ιωάννη

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Γιακουμάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 2. Παπαδάκη Λιλίκα του Εμμανουήλ
 3. Παπαθανασίου Νικόλαος του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ανατολής του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Χανιωτάκης Σπυρίδων του Ευαγγέλου

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Γδοχίων του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Μπαρμπεράκη Ευαγγελία του Χρόνη

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καβουσίου του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Βασιλάκη Σταυρούλα του Κωνσταντίνου
 2. Μακρής Νικόλαος του Μόσχου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καλαμαύκας του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Νικολάου
 2. Μαράκης Εμμανουήλ του Αντωνίου
 3. Νικολαράκη Χρυσούλα του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κάτω Χωριού του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Λιάγκος Κωνσταντίνος του Θωμά
 2. Μαυροκουκουλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μακρυλιάς του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Κονταξάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μαλών του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Καπαράκη Σοφία του Γεωργίου

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μουρνιών του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Κάτση Ευστρατία του Χρήστου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μύθων του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Διαμαντάκης Τρύφων του Μαργαρίτη
 2. Θεοδωρίδης Γεώργιος του Ελευθερίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μύρτους του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Λεμπιδάκης Σπυρίδων του Νικολάου
 2. Τζίτζικα Αικατερίνη του Ελευθερίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παχειάς Άμμου του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Σολιδάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ρίζας του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Βουλγαράκη Ανθή του Μιχαήλ

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Τζιρβελάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ
 2. Τριχάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ορεινού του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Αγιανιωτάκης Γεώργιος του Νικολάου
 2. Βασαρμιδάκης Εμμανουήλ του Χρήστου
 3. Φωτιάδης Εμμανουήλ του Χαριλάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σταυροχωρίου του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Λυγδοπούλου Νίκη του Στυλιανού
 2. Μαθιουδάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ
 3. Μπουρλάκη Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σχινοκαψάλων του ιδίου (Ε) συνδυασμού

 1. Κλουβάτος Πέτρος του Φίλιππου
 2. Μουστακάκη Αγλαΐα του Ελευθερίου
 3. Μουστακάκη Καλλιόπη του Ιωάννου

ΣΤ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», υποψήφιος Δήμαρχος, Προϊστάκης Γεώργιος του Ιωάννη

Υποψήφιοι σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Ιεράπετρας του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Αντωνάκης Γεώργιος του Νικολάου
 2. Βασαρμίδη – Κουγιουμουτζάκη Μαρία του Μιχαήλ
 3. Βολυράκη Αθηνά του Γεωργίου
 4. Βουζουνεράκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ
 5. Γαλάνης Χρήστος του Νικήτα
 6. Δερμιτζομανωλάκης Ιωάννης του Γεωργίου
 7. Ζαφειράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
 8. Ζαχαριαδάκης Εμμανουήλ του Θεοδοσίου
 9. Ζερβάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
 10. Καραλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 11. Καραλάκης Εμμανουήλ του Ευσταθίου
 12. Καραλής Αθανάσιος του Άγγελου
 13. Κατρίνης Εμμανουήλ του Στυλιανού
 14. Κατσαράκη – Κωνσταντακάκη Μαρία του Μιχαήλ
 15. Κατσιδονιώτη Γεωργία του Ευστρατίου
 16. Κολοβού – Λιοντάκη Μαρία του Ιωάννη
 17. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος του Ιακώβου
 18. Κουφάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
 19. Κριτσωτάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ
 20. Κωνσταντακάκη – Προϊστάκη Μελπομένη του Στέφανου
 21. Λεμπιδάκης Ιωάννης του Γεωργίου
 22. Λυρατζάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
 23. Μιχελάρου Μαρία του Αντωνίου
 24. Μοναχός Ιωάννης του Γεωργίου
 25. Νοτάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου
 26. Παπάζογλου Παναγιώτης του Άγγελου
 27. Πατεράκης Γεώργιος του Ιωάννη
 28. Περάκη Μαρία του Εμμανουήλ
 29. Προϊστάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 30. Σταματάκη – Πιτροπάκη Αικατερίνη του Μιχαήλ
 31. Σωμαράκης Γεώργιος του Νικολάου
 32. Ταμπακάκης Παύλος του Νικολάου
 33. Τζάρος Αλέξανδρος του Νικολάου
 34. Τραχανά Μαρία του Μιχαήλ
 35. Φουντουλάκη Στυλιανή του Κωνσταντίνου
 36. Χατζάκης Γεώργιος του Ιωάννη
 37. Χατζάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 38. Χρηστάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
 39. Χρυσός Αντώνιος του Εμμανουήλ
 40. Χρυσοφάκη – Σακκαδάκη Ελένη του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μακρύ Γιαλού του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Βρυγιωνάκης Νικόλαος του Στυλιανού
 2. Δερμιτζάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
 3. Δημογεροντάκης Παντελής του Μιχαήλ
 4. Λιανάκης Γεώργιος του Αλέξανδρου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Καβάγκα – Λυρατζάκη Βασιλική του Ιωάννη
 2. Κουρμουλάκη – Μαραγκάκη Μαρία του Κωνσταντίνου
 3. Λουπασάκη – Δερμιτζάκη Αικατερίνη του Εμμανουήλ
 4. Μαράκη Ελένη του Μιχαήλ
 5. Μπαλαντινάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
 6. Παπαγεωργίου Μιχαήλ του Ιωάννη
 7. Προεστάκης Θεόκλητος (Φιλόζωος) του Κωνσταντίνου
 8. Σταυρακάκης Εμμανουήλ του Νικολάου
 9. Τσιριντάνη – Λαμπράκη Μαρία του Κωνσταντίνου
 10. Χαλέπης Γεώργιος του Συμεών
 11. Χριστάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 12. Ψυλλινάκη – Ζαχαριουδάκη Όλγα του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Παναγιωτάκης Μενέλαος του Εμμανουήλ
 2. Πρωτογεράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 3. Σακκαδάκη – Μπαχλιτζανάκη Μαρία του Μιχαήλ
 4. Σκουλούδης Γεώργιος του Νικολάου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ανατολής του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Αγγελάκης Χαράλαμπος του Χαραλάμπους
 2. Μπιλανάκης Εμμανουήλ του Αντωνίου
 3. Φουντουλάκη – Λαμπράκη Καλλιόπη του Μιχαήλ
 4. Χαραλαμπάκης Ελευθέριος του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Γδοχίων του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Δασκαλάκης Ιωάννης του Γεωργίου
 2. Μαρκάκη – Παπαδοπούλη Ελπινίκη του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καβουσίου του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Καψούλιου Αικατερίνη του Μιχαήλ
 2. Ρεμεδιάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
 3. Φιοράκης Ιωάννης του Γεωργίου
 4. Γιακουμεττή – Χαλκιαδάκη Σοφία του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καλαμαύκας του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Δαγαλάκης Ιωάννης του Γεωργίου
 2. Ζερβαλάκης Χριστόφορος του Κωνσταντίνου
 3. Νοτάκης Νικόλαος του Αντωνίου
 4. Ψυλλινάκη – Μπιλανάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κάτω Χωριού του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Κριτσωτάκης Δημήτριος του Νικολάου
 2. Πισκοπάκη Αμαλία του Βασιλείου
 3. Σουργιαδάκη Αντιγόνη του Κωνσταντίνου
 4. Σουργιαδάκης Ιωάννης (Γιασεμί) του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μακρυλιάς του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Γιακουμάκης Βενιζέλος του Μιχαήλ
 2. Μπουρνέλης Εμμανουήλ του Χαράλαμπου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μαλών του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Βενιτουράκη Μαριάνθη του Εμμανουήλ
 2. Μαρκόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου
 3. Τερζάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ
 4. Τσακιράκης Γεώργιος του Μιχαήλ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μεσελέρων του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Καπανταϊδάκης Παύλος του Εμμανουήλ
 2. Σκουλούδης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μεταξοχωρίου του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Διαμαντάκη – Ψιμουλάκη Δέσποινα του Μιχαήλ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Μουρνιών του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Δαμασκηνάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 2. Τσαγκατάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μύρτους του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Καλαϊτζή Ασπασία του Χρήστου
 2. Κουτουλάκης Ανδρέας του Κωνσταντίνου
 3. Παντελάκης Αλέξανδρος του Ελευθερίου
 4. Πηγιάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μύθων του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Κουμαρτζής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ
 2. Παπαδοπούλη – Σηφάκη Γαρυφαλιά του Εμμανουήλ
 3. Ταυλάκης Γεώργιος του Ιωάννη

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παχειάς Άμμου του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Καρτσάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 2. Περονικολή – Κοϊνάκη Μαρία του Γεωργίου
 3. Ραπάνης Γεώργιος του Αντωνίου

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ρίζας του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Αλεξάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
 2. Πηγιάκης Μιχαήλ του Σταύρου

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Χριστού του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Μπλαζάκης Γεώργιος του Νικολάου
 2. Πετσαγγουράκης Αιμίλιος του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Γιαπιτζάκης Εμμανουήλ του Φανουρίου
 2. Πατεράκης Θεόκλητος του Εμμανουήλ

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Ορεινού του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Κουρμουλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου
 2. Προϊστάκη Δέσποινα του Ελευθερίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σταυροχωρίου του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Δερμιτζάκης Νικόλαος του Αλέξανδρου
 2. Κάραλής Δημήτριος του Ιωάννη
 3. Τσομπανάκη Ελένη του Γεωργίου

Υποψήφιοι σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σχινοκαψάλων του ιδίου (ΣΤ) συνδυασμού

 1. Λαπιδάκης Βασίλης του Γεωργίου
 2. Πιτροπάκης Νικόλαος του Μάρκου
 3. Σφυράκη Δέσποινα του Μιχαήλ
 4. Σφυράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας Ιεράπετρας ανέρχονται σε είκοσι τρεις (24).

Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας Μακρύ Γιαλού ανέρχονται σε τέσσερις (3).

Οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ιεράπετρας ανέρχονται σε ένδεκα (11)

Οι έδρες του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Αγίου Ιωάννη ανέρχονται σε τρεις (3)

Οι έδρες του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Αγίου Στεφάνου ανέρχονται σε τρεις (3)

Οι έδρες του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Ανατολής ανέρχονται σε τρεις (3).

Οι έδρες του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Καβουσίου ανέρχονται σε τρεις (3).

Οι έδρες του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Καλαμαύκας ανέρχονται σε τρεις (3).

Οι έδρες του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Κάτω Χωριού  ανέρχονται σε τρεις (3)

Οι έδρες του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Μαλών ανέρχονται σε τρεις (3) .

Οι έδρες του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Μύθων ανέρχονται σε τρεις (3).

Οι έδρες του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Μύρτου ανέρχονται σε τρεις (3)

Οι έδρες του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Παχειάς Άμμου ανέρχονται σε τρεις (3).

Οι έδρες του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Σταυροχωρίου  ανέρχονται σε τρεις (3).

Οι έδρες του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Σχινοκαψάλων ανέρχονται σε τρεις (3).

Για την τοπική κοινότητα Γδοχίων εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.

Για την τοπική κοινότητα Μακρυλιάς εκλέγεται ένας (1)  εκπρόσωπος.

Για την τοπική κοινότητα Μεσελέρων εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.

Για την τοπική κοινότητα Μεταξοχωρίου εκλέγεται ένας (1)  εκπρόσωπος.

Για την τοπική κοινότητα Μουρνιών εκλέγεται ένας (1)  εκπρόσωπος.

Για την τοπική κοινότητα Ορεινού  εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.

Για την τοπική κοινότητα Ρίζας εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.

Για την τοπική κοινότητα Χριστού  εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.

Για τις περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαϊου 2014 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:   ΟΝΟΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ»

Έμβλημα τη λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω τη λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. Δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρύφαλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά.

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης, ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Λασιθίου:

 1. ΑBΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΡΩΜΥΛΟΥ
 2. ΓΡΑΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 3. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
 4. ΚΟΥΡΙΝΟΥ ΜΥΡΤΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 6. ΝΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 8. ΠΑΡΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 9. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:ΟΝΟΜΑ: «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

Έμβλημα έχει έναν έλικα – λουλούδι με τα τέσσερα χρώματα (πράσινο, πορτοκαλί, μπλε & κόκκινο) που αντιστοιχούν – συμβολίζουν τους στόχους: περιβάλλον, πολίτης, οικονομία, κοινωνία

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης, ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ

Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Λασιθίου:

 1. ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 2. ΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
 3. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 4. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ
 6. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ-ΣΥΡΠΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 7. ΜΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 9. ΠΑΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑ: «Ανυπόταχτη Κρήτη»

Έμβλημα: Από πάνω «Ανυπόταχτη Κρήτη» με γραμματοσειρά (pf manic attack). Στο πλάι δεξιά από την «Ανυπόταχτη Κρήτη» σημαία ασπρόμαυρη. Από κάτω η Κρήτη παραμορφωμένη και μέσα στην Κρήτη «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» με λευκά κεφαλαία γράμματα.

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης,ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ

Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Λασιθίου:

 1. ΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 2. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ
 5. ΣΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΤΣΙΤΣΟΣ ΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 7. ΧΑΜΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑ: «Μια Κρήτη, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Το σήμα του συνδυασμού «Μια Κρήτη, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ» είναι μια καλλιτεχνική απεικόνιση του πήλινου αγαλματιδίου του 1650 π.Χ. από θολωτό τάφο στο Καμηλάρι της Μεσαράς που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με τέσσερις ανθρώπινες φιγούρες που χορεύουν σε κύκλο πιασμένοι από τους ώμους. Από κάτω βρίσκονται οι λέξεις «Μια Κρήτη» με χειρόγραφους χαρακτήρες και πιο κάτω οι λέξεις «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ» με τη γραμματοσειρά Myriad Pro Bold.

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης, ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Λασιθίου:

 1. ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ
 2. ΚΑΣΤΑΝΗ ΕΝΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 4. ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 5. ΣΤΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
 7. ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
 8. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ε΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑ: «ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ»

Έμβλημα συνδυασμού: αποτελείται από το περίγραμμα της Κρήτης, σχεδιασμένο με πορτοκαλί χρώμα, στην πάνω αριστερή πλευρά υπάρχει μια πινελιά από ανοιχτό πράσινο χρώμα και στην κάτω αριστερή πλευρά υπάρχει αντίστοιχη πινελιά γαλάζιου χρώματος. Ακριβώς κάτω από το σήμα υπάρχει το εξής κείμενο : «ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Με καθαρή ματιά συνεχίζουμε! Σταύρος Αρναουτάκης». Το «ΚΡΗΤΗ» βρίσκεται στην πρώτη γραμμή με κεφαλαία έντονα πράσινα γράμματα, στην ακριβώς από κάτω γραμμή βρίσκεται το «ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ» με κεφαλαία κόκκινα γράμματα. Στην επόμενη γραμμή με ιδιαίτερη γραμματοσειρά τίθεται η πρόταση «Με καθαρή ματιά συνεχίζουμε!». Στην τελευταία γραμμή τίθεται με κεφαλαία κόκκινα γράμματα το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου Περιφερειάρχη «ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ».

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης, ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΦΩΚΙΩΝΑ

Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Λασιθίου:

 1. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
 2. ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 3. ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 4. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 5. ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ
 6. ΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 7. ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 8. ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 9. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΧΕΛΑΟΥ

ΣΤ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ: Το κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου «Ε», το οποίο βρίσκεται εντός δάφνινης στεφάνης

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ΦΑΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Λασιθίου:

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 2. ΛΕΚΟΤΟΝΕΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΜΑΡΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 4. ΣΤΑΘΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 5. ΣΥΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 6. ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Ζ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΟΝΟΜΑ: «ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ :Είναι μία συμβολική έγχρωμη παράσταση που αφορά ομάδα τεσσάρων ατόμων, όσες οι εκλογικές περιφέρειες της Κρήτης, που ίσταται στο αριστερό πλάγιο μέρος της επωνυμίας του Συνδυασμού «ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» κάτω από την υπογραμμή της οποίας σημειώνεται «κανένας Κρητικός μόνος του». Το έγχρωμο της παράστασης αναλύεται στο πορτοκαλί του ήλιου, στο γαλάζιο του Ελληνικού ουρανού, στο λαδί των Κρητικών ελαιώνων και στο βαθύ μπλέ της Μεσογείου και αποτυπώνει την κοινή προσπάθεια όλων μας.

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης ΤΣΟΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Λασιθίου:

 1. ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ
 2. ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 6. ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ
 8. ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
 9. ΠΛΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 18ην  Μαϊου ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ’ αριθ, 54707/2-5-2014 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 58807/9-5-2014 όμοια της ως ακολούθως:

dimos-eklogon-1 dimos-eklogon-2 dimos-eklogon-3 dimos-eklogon-4dimos-eklogon-5

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου ή της κοινότητας και των συνοικισμών αυτών.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Ιωσήφ Αναστασάκης

[button color=”green” size=”large” link=”https://drive.google.com/file/d/0ByraiF739vomZ05yVldMbzZoNGM/edit?usp=sharing” target=”_blank”]ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ GOOGLE DRIVE[/button]

_

[button color=”green” size=”large” link=”https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0ByraiF739vomZ05yVldMbzZoNGM&export=download” target=”_blank”]ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΑΜΕΣΟ DOWNLOAD ΣΕ PDF[/button]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]