Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για το έργο: «Αγροτική Οδοποιία Μακρύ Γιαλού»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για το έργο: «Αγροτική Οδοποιία Μακρύ Γιαλού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. : 72200
Πληροφορίες: Φ. Ατζαράκη
Τηλ. :  2842340345 

Ιεράπετρα   : 26/08/2015
Αριθ. Πρωτ.: 10693

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς για την εκτέλεση  του έργου : «Αγροτική Οδοποιία χρήση 2014 Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» (Προμήθεια υλικών).

Μετά από  τον ανοιχτό  διαγωνισμό που διεξήχθη  στις 9 Μαΐου  2014, για την εκτέλεση του έργου  «Αγροτική Οδοποιία  χρήση 2014 Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» (Προμήθεια υλικών )  και ο οποίος απέβη  άγονος , όσον αφορά στην προμήθεια του υλικού : σκυρόδεμα  C12/15, συνολικού προϋπολογισμού  9.840,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και έπειτα από τον επαναληπτικό διαγωνισμό στις 26 Ιουνίου 2014, ο οποίος επίσης απέβη άγονος , ο Δήμος Ιεράπετρας , προτίθεται να προχωρήσει  στη διαδικασία της ανάθεσης προμήθειας του υλικού , με διαπραγμάτευση – απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις  07/09/2015, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ) στο  Δημαρχείο Ιεράπετρας , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού (Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ). Προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και λοιπά σχετικά στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδια υπάλληλος Φωτεινή Ατζαράκη  τηλέφωνο επικοινωνίας  28423-40345) .

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Φανουράκη