Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 23.05.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 23.05.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Σ. Δαγαλάκη
Τηλ. : 28423-40365
Ιεράπετρα 19-05- 2016
Αριθμός πρωτ.: 5169

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μαχαιρά Μιχαήλ
2. Βιαννιτάκη Μιχαήλ 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3. Βλάσση Ελένη 16. Νταραρά Ηλία
4. Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 17. Πανταζή Αργύριο
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Πετρά Αντώνιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Προϊστάκη Γεώργιο
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σουραβλή Χριστόφορο
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Σπυριδάκη Μιχαήλ
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκης Νικόλαος
13. Μαχαιρά Ιάκωβο 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

Σας προσκαλούμε, στις 23 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 2. Καθορισμός χρήσης των κτιρίων του παλιού Δημαρχείου και των πρώην γραφείων Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Μεταφορά των Υπηρεσιών του Δήμου. (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 3. Απολογισμός έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 4. Τροποποίηση προγράμματος δράσεων έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» και αίτημα αύξησης ποσού τακτικής επιχορήγησής του από το Δήμο (Εισηγητής: Μιχ. Σπυριδάκης)
 5. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Τμήματος της Οδού Κοθρή» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 6. Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 7. Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 8. Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και Επιτροπών καλής εκτέλεσης εργασιών για υπηρεσίες έως 2.934,70€ του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 9. Μετακινήσεις Δημάρχου και έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 10. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Μύρτου» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Ανάδειξη οικισμού πάνω Σύμης» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Ανάκληση της 91/2016 απόφασης ΔΣ ως προς το 1ο μέλος της επιτροπής (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)
 14. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)
 15. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από Θεομηνίες του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)
 17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Ρίζα- Καρύδι» (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)
 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Άγιος Ιωάννης- Θρυπτή» (Εισηγητής: Εμμ.Λουτσέτης)

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ιωάννης Τζιρβελάκης