Δήμοσια Διαβούλευση για το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 [κλειστή]

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Δήμοσια Διαβούλευση για το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 [κλειστή]

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Πρόσκληση για συμμετοχή στην Δημόσια Διαβούλευση
Εν όψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 2014-2020, με την ονομασία Σ.Ε.Σ.  (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης)”][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης , Πληροφορικής και Διαφάνειας
Ιεράπετρα 31/05/2013

 

Ανακοίνωση –  Πρόσκληση για συμμετοχή στην Δημόσια Διαβούλευση
Εν όψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 2014-2020, με την ονομασία Σ.Ε.Σ.
(Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης)

Εν όψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 2014-2020, με την ονομασία Σ.Ε.Σ. (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης), έχει προχωρήσει η διαδικασία με τον καθορισμό των Εθνικών Στόχων που περιγράφονται στην εγκύκλιο 2 του Υπ. Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.
Οι Περιφέρειες και τα Υπουργεία έχουν κληθεί να εξειδικεύσουν τους στόχους αυτούς και ήδη έχει πραγματοποιηθεί το Αναπτυξιακό Συνέδριο Κρήτης όπου παρουσιάστηκε η πρώτη εκτίμηση για τους στόχους της Περιφέρειας.
Επίσης, οι ΟΤΑ έχουν κληθεί σε διαβούλευση από την ΠΕ Λασιθίου, μαζί με τις Υπηρεσίες της ΠΕ για τον καθορισμό των νέων προτεραιοτήτων του Νομού.
Στα πλαίσια αυτά θέτουμε σε διαβούλευση το συνημμένο κείμενο όπου αναφέρουμε περιληπτικά τις ανάγκες και προτεραιότητες ανάπτυξης του Δήμου Ιεράπετρας κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο σε σχέση με την εγκύκλιο 2 (συνημμένη – ενσωματωμένη στο τέλος του κειμένου) , που καθόρισε τις Εθνικές προτεραιότητες. Σημειωτέον ότι το ΣΕΣ αφορά το συγχρηματοδοτούμενο τμήμα του σχεδιασμού και όχι ολόκληρο τον Εθνικό Σχεδιασμό, πλην όμως είναι γνωστό ότι οι πόροι από άλλες πηγές είναι ελάχιστοι.
Η αναφορά στις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες θα αποτελέσει υποστηρικτικό υλικό για τον Περιφερειακό και τον Εθνικό Σχεδιασμό και τον καθορισμό της κατανομής των πόρων.
Επί του συνημμένου κειμένου καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Φορείς, οι Υπηρεσίες και οι πολίτες σε σχολιασμό, διορθώσεις και προσθήκες για θέματα που χρειάζεται ο Δήμος και συμβαδίζουν με την εθνική στοχοθεσία.
Ειδικότερα, ζητούνται τα μέτρα προς τόνωση της ανταγωνιστικότητας του Πρωτογενή και Τριτογενή τομέα, καθώς και του ρόλου του αστικού κέντρου της Ιεράπετρας.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι συνημμένες προτάσεις συμβαδίζουν και καλύπτονται από το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ Σ.Ε.Σ.  2014-2020

(προς δημόσια διαβούλευση).

Ο Δήμος Ιεράπετρας, κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-20120, θα πρέπει να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη και την προσπάθεια για ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, που είναι ο γεωργικός τομέας και ο τουρισμός. Επίσης μοχλός ανάπτυξης είναι η αστική περιοχή της Ιεράπετρας, η μεγαλύτερη πόλη της νότιας Κρήτης.
Σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό, όπως διατυπώνεται στην εγκύκλιο 2 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, κεντρικός στόχος του αναπτυξιακού σχεδίου για την Ελλάδα του 2020 τίθεται «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης».
Αντίστοιχα για την Κρήτη, όπως παρουσιάστηκαν στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες προσαρμόζονται και αφορούν την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των παραγωγικών τομέων της οικονομίας, τη διαμόρφωση ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στους δυναμικούς κλάδους και στην ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ τους ως εξής:

 • Στο αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα με επικέντρωση στην αναγέννηση και αναβάθμιση βασικών προϊόντων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην ενίσχυση της τεχνολογίας τροφίμων.
 • Στο περιβαλλοντικό σύμπλεγμα με επικέντρωση στις βιώσιμες κατασκευές, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη ΑΠΕ και την έξυπνη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων.
 • Στο τουριστικό πολιτιστικό σύμπλεγμα με επικέντρωση στην αξιοποίηση πολυμέσων, στην ανάδειξη συντήρηση πολιτιστικών πόρων, στην ανάπτυξη αξιοποίηση ειδικών εργαλείων ICT, στη δημιουργία εναλλακτικών μορφών τουρισμού υψηλής αξίας.
 • Στο σύμπλεγμα της γνώσης με επικέντρωση στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, την παραγωγή προώθηση επιχειρηματικά αξιοποιήσιμης γνώσης και τη συστηματική παροχή καινοτόμου επιχειρηματικής υποστήριξης.

Η περιοχή μας καλύπτεται από τους παραπάνω σχεδιασμούς έχοντας τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, ώστε να μπορεί πραγματικά να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της σε μια δυναμική πορεία.
Κατωτέρω αναφέρουμε τις δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής μας στη νέα περίοδο, με έμφαση στα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, καθορίζοντας έτσι τις προτεραιότητες και εντάσσοντάς τις στον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό.  Η συσχέτιση γίνεται με τους άξονες ανάπτυξης της εγκυκλίου 2 και τους επί μέρους στόχους.

1ος άξονας:  Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

 • Έρευνα, Τεχνολογική ανάπτυξη και Καινοτομία: Για την Ιεράπετρα είναι σημαντικό να ιδρυθεί η εξαγγελθείσα Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και η σύνδεση αυτής με την αγροτική παραγωγή με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων με εφαρμογή καινοτομιών στην προώθηση αυτών, αλλά και στην εκπαίδευση των παραγωγών. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να αξιοποιηθεί και εκσυγχρονιστεί το εργαστήριο του υπάρχοντος Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης.
 • Ψηφιακή Σύγκλιση: Πρέπει να βελτιωθεί η ευρυζωνικότητα στις περιοχές του Δήμου που προσφέρονται για μόνιμη ή εποχιακή εγκατάσταση ώστε να υπάρχει δυνατότητα τηλεεργασίας.
 • Γεωργία και αλιεία: εκ των ουκ άνευ για την Ιεράπετρα είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων αρδευτικού νερού με την υλοποίηση του ενιαίου αρδευτικού έργου Νότιας Παραλίας, στα πλαίσια του οποίου έχουν ενταχθεί τρία (3) μεγάλα έργα στο Πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδος 2007-2013», αλλά βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Επίσης, εκτός από τα γενικά μέτρα που αναφέρονται στην εγκύκλιο 2 (εκπαίδευση, ηλικιακή σύνθεση, διαπραγματευτική θέση αγροτών κλπ), για την Ιεράπετρα πρέπει να εξεταστούν η λειτουργία του ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου, η δημιουργία μεγάλης μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου, ο αναδασμός κατά περιοχή κ.α.)
 • Για την αλιεία χρειάζεται η βελτίωση των αλιευτικών καταφυγίων για τα οποία υπάρχουν ήδη μελέτες. Επίσης, περαιτέρω έρευνα για εμπλουτισμό των ιχθυοαποθεμάτων.
 • Τουρισμός: Η Ιεράπετρα έχει δυνατότητες για ανάπτυξη και του παραδοσιακού και των νέων μορφών τουρισμού. Πρέπει να υλοποιηθούν βασικά τουριστικά έργα (Τουριστικό καταφύγιο Μύρτου-υπό μελέτη, Μαρίνα και προβλήτα για κρουαζιερόπλοια Ιεράπετρας) και να προχωρήσει η πολεοδόμηση ειδικών τουριστικών ζωνών ώστε να καλύπτεται η ζήτηση για β’- παραθεριστική κατοικία. Επίσης, στοχευμένα να προβληθεί ο εσωτερικός τουρισμός με τη συμμετοχή σε δίκτυα όπως «Τα όμορφα Χωριά» και την κατασκευή ειδικών συμπληρωματικών υποδομών. Απαραίτητα έργα υποδομής είναι το ενιαίο έργο ύδρευσης παραλιακής περιοχής και η αποχέτευση Κουτσουναρίου- Φέρμων (μελέτη υπό ανάθεση) και Κουτσουρά- Μακρύ Γιαλού (μελέτη υπό ολοκλήρωση).
 • Πολιτισμός: Στην Ιεράπετρα μπορούν να προβληθούν και αξιοποιηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (απαραίτητο να προχωρήσει η αρχαιολογική έρευνα με την ανασκαφή και αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου της πόλης). Πρέπει να προχωρήσει η μετατροπή του παλιού κτιρίου του 1ου Γυμνασίου σε Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα εξεταστεί η «εξειδίκευση» Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στην Ιεράπετρα κατά τα πρότυπα του χορού στην Καλαμάτα. Επίσης, πρέπει να προχωρήσει η κήρυξη των προτεινόμενων παραδοσιακών οικισμών με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη αυτών.
 • Μεταποίηση- εμπόριο: Απαραίτητη η υλοποίηση του ΒΙΠΑ Ιεράπετρας

2ος Άξονας:  Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

 • Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση:  Απαραίτητη η κατασκευή κτιρίου στέγασης του Τμήματος ΤΕΙ και η συμπλήρωση υποδομών για τέσσερα (4) ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, η κατασκευή νέων διδακτηρίων Γυμνασίου (στην Ιεράπετρα) και Λυκείου (Μακρύ Γιαλού), του νέου Δημοτικού Σχολείου (6ο ΔΣ Ιεράπετρας) και Νηπιαγωγείου (7ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας). Θα συνεχιστεί και διευρυνθεί η δομή της δια βίου μάθησης Ιεράπετρας.
 • Προώθηση της απασχόλησης- Καταπολέμηση της φτώχειας: Η αύξηση της απασχόλησης θα βασιστεί κυρίως στον τριτογενή τομέα, καθώς και στη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία των κοινωνικών δομών που λειτουργούν σήμερα με εξεύρεση πόρων. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με ενεργοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.
 • Υγειονομική περίθαλψη: Να προωθηθεί η δημιουργία του νέου Νοσοκομείου τριτοβάθμιας περίθαλψης Λασιθίου στο Γεωγραφικό κέντρο του Νομού. Μέχρι τη δημιουργία του Νέου Νοσοκομείου Λασιθίου, το Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας πρέπει να λειτουργεί επαρκώς σύμφωνα με τον εγκεκριμένο οργανισμό του (πλήρης λειτουργία τεσσάρων βασικών κλινικών μαζί με υποστηρικτικές Υπηρεσίες).   Να λειτουργήσει το Ιατρείο στο Μακρύ Γιαλό.
 • Ισότητα των φύλων:  Υπάρχει ανάγκη και δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

3ος Άξονας: Προστασία του περιβάλλοντος

 • Προστασία φυσικού περιβάλλοντος:  Υπάρχει ανάγκη για συμπλήρωση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και ενεργοποίηση φορέα διαχείρισης περιοχών Natura (εξεταστέα η δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων μέσω Προγραμματικής Σύμβασης). Απαιτείται εξειδίκευση εφαρμογής των στόχων της εγκυκλίου στη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου Ιεράπετρας.
 • Αναβάθμιση ποιότητας ζωής: Στον τομέα των απορριμμάτων η λειτουργία της μονάδας αξιοποίησης γεωργικών αποβλήτων και η βελτίωση της ανακύκλωσης. Στον τομέα των αστικών αναπλάσεων η δημιουργία νέων χώρων πράσινου στην πόλη Ιεράπετρας, η προστασία και ανάδειξη του παραλιακού πεζόδρομου, η εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού σε κοινόχρηστους χώρους. Για τη βιώσιμη κινητικότητα, η ολοκλήρωση ποδηλατοδρόμων και η αστική συγκοινωνία. Εφ’ όσον εγκαίρως ολοκληρωθεί η επέκταση πολεοδόμησης στα Λειβάδια, η κατασκευή των βασικών έργων υποδομής, ώστε να εξασφαλιστούν δημόσιοι χώροι που λείπουν σήμερα. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η διάνοιξη της δυτικής παράκαμψης της πόλης και σε συνέργεια με το διευρωπαϊκό δίκτυο, η δημιουργία της ανατολικής παράκαμψης. Επίσης, προβλέπεται η ενοποίηση και επικαιροποίηση του ΣΧΟΟΑΠ και η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης. Τέλος, πρέπει να εξευρεθούν πόροι για την ολοκλήρωση πολεοδόμησης αναπτυσσόμενων οικισμών.
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή- Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πρόβλεψη αντιπλημμυρικών έργων στην παραλιακή περιοχή (χείμαρροι Αγ. Ανδρέα, κλπ για τους οποίους υπάρχει μελέτη α΄ φάσης). Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Σελάκανου- Θρυπτής- Ορεινού- Αγ. Στεφάνου. Μελέτη και κατασκευή έργων προστασίας από διάβρωση ακτών (Στόμιο, Κουτσουράς κλπ). Δράσεις προστασίας από ερημοποίηση (εφαρμογή προτάσεων από πρόγραμμα Life αν εγκριθεί, μεταξύ αυτών και έργα τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων).
 • Μετάβαση σε οικονομία φιλική στο περιβάλλον:  Εφαρμογή του Σχεδίου Ενεργειακής Διαχείρισης του Δήμου, που είναι υπό εκπόνηση. Μεταξύ άλλων μέτρων θα είναι η αξιοποίηση του πρώην ΧΑΔΑ με δημιουργία επιδεικτικού κέντρου ΑΠΕ.

4ος Άξονας: Ανάπτυξη- εκσυγχρονισμός- συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

 • Δίκτυα μεταφορών: Ολοκλήρωση ΒΟΑΚ και κατασκευή Διευρωπαϊκού Δικτύου: Τμήμα όρια Νομού- Ιεράπετρα- Παχεία Άμμος. Ολοκλήρωση ΝΟΑΚ (συμπεριλαμβάνεται η παράκαμψη Γρα Λυγιάς και η Ανατολική Παράκαμψη Ιεράπετρας).
 • Ενεργειακές υποδομές:  Εφαρμογή ευφυών συστημάτων και δικτύων σε περιοχές του Δήμου.

5ος Άξονας: Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση

 • Πλήρης μηχανοργάνωση Υπηρεσιών του Δήμου, εφαρμογή περιγραφής αρμοδιοτήτων κάθε θέσης, αντιμετώπιση υποστελέχωσης.
 • Ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου (βάσεις δεδομένων και μελετών).

6ος Άξονας: Αειφόρος χωρική συνοχή

 • Αστικές περιοχές:  Για την πόλη της Ιεράπετρας θα γίνει προσπάθεια να αυξηθεί η ελκυστικότητά της με την προβολή των πλεονεκτημάτων της (Χρυσή, Αγροτική  Παραγωγή: Δημιουργία Εκθεσιακού Χώρου- Αγροτικού Μουσείου, Κέντρο δημιουργίας γεωργοπεριβαλλοντικής συνείδησης και εκπαιδευτικό κέντρο ΑΠΕ -όπως προτείνει το ΠΠΧΣ Κρήτης, Βραβείο νότιων ακτών κλπ.).
 • Αγροτικός χώρος:   Με ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα εξεταστεί στοχευμένα η προώθηση επί μέρους περιοχών της ενδοχώρας του Δήμου, με κάλυψη των αναγκών σε κατάλληλα έργα υποδομής, ως τόπων εναλλακτικής- παραθεριστικής κατοικίας και τόνωσης της τοπικής οικονομίας, σε συνέχεια του ΟΣΑΠΥ. (Απαραίτητο και ζητούμενο η συμπερίληψη καινοτόμων στοιχείων και η συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών φορέων).

[title size=”3″]Κατάθεση προτάσεων[/title]

 • Κεντρικό fax Δήμου Ιεράπετρας 28420 23999
  (με την ένδειξη «προς Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης , Πληροφορικής και Διαφάνειας» )
 • Κατάθεση των προτάσεων στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας
  (με την ένδειξη «προς Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης , Πληροφορικής και Διαφάνειας» )
 • Email :   info@ierapetra.gov.gr
  (συμπλήρωση ελεύθερου κειμένου/email) (παρακαλούμε να ζητάτε αποδεικτικό παράδοσης για να είστε σίγουροι ότι έγινε παραλαγβή του ηλεκτρονικού σας μηνύματος)

[title size=”3″]Ημερομηνίες Δημόσιας Διαβούλευσης[/title]

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης :    Παρασκευή 31η Μαίου 2013
Λήξη δημόσιας διαβούλευσης έως και : Δευτέρα 10η Ιουνίου 2013
Ιστοχώρος για την Διαβούλευση και τα αποτελέσματα της : http://dimos.ierapetra.gr

[title size=”3″]Εγκύκλιος (2η) Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού[/title]
(ανάγνωση ιδιαίτερα των σελίδων 9 έως και 32)

[title size=”4″]Πληροφορίες ανάρτησης[/title]

[imageframe style=”border” bordercolor=”#888888″ bordersize=”3px” stylecolor=”” align=”left”]tmima programmatismoy_100_2440[/imageframe] Δημοσίευση σε Ιστοσελίδα:
Δήμος Ιεράπετρας – Τμήμα Προγραμματισμού

Πλατεία Κανουπάκη (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας) – Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Τηλ 28423 40366 – Fax 28420 26110 – info@ierapetra.gov.gr