Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 28-05-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 28-05-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Πρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 6876/23-05-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 28-05-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30″][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 23-05-2013
Αρ. Πρωτ 6876

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 6876/23-05-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 25-06-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού 2013
 1. Αγορά νερού από ΤΟΕΒ Σχινοκαψάλων για άρδευση της παραλιακής ζώνης της Τ.Κ. Σχινοκαψάλων
 1. Τροποποίηση της με αρ.108/2013 απόφασης Δ.Σ.(Εκμισθώσεις αιγιαλών)
 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2013
 1. Ανάκληση της με αρ.61/2013 απόφασης Δ.Σ. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας για το έτος 2013.
 1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης, μετά από διαπραγμάτευση της «προμήθειας τροφίμων (είδη κρεοπωλείου) του Δήμου Ιεράπετρας, για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
 1. Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών
 1. Υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, στον Άξονα προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 46-«Επεξεργασία Υδάτων (Λύματα)»
 1. Εκλογή υδρονομέων θερινής περιόδου 2013.
 1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ (δίμηνης διάρκειας), για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
 1.  Βελτίωση εγκαταστάσεων κεντρικού υδραγωγείου πόλης Ιεράπετρας.
 1.  Αναπλάσεις κ.λ.π. Κοινοτική οδοποιία Κάτω Χωριού.
 1.  Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στη Γρα Λυγιά.
 1. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Περιφέρειας Κρήτης, για τοποθέτηση, συντήρηση και απομάκρυνση πλωτού φράγματος στην Παχεία Άμμο.
 1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 5138 ΚΥ ισοπεδωτή γαιών (grader) από την Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στο Δήμο Ιεράπετρας», χωρίς καταβολή μισθώματος.
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Επισκευή και συντήρηση Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας»
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή περίφραξης στον Παιδικό Σταθμό στη θέση Αγιασμένος Δήμου Ιεράπετρας»
 1.  Μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των υλικών της προμήθειας του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Μακρύ Γιαλού».
 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Διαμόρφωση δρόμων Δήμου Ιεράπετρας με ασφαλτοτάπητα».
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου και δεξαμενής περιοχής Αγίου Παντελεήμονα» Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, Δήμου Ιεράπετρας.
 1. Γνωμοδότηση επί των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Καλαμοκανιάς, Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, Δήμου Ιεράπετρας.
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πολιτική προστασία 2013.
 1.  Αίτηση ιδιοκτητών ΤΑΞΙ για χρήση δημοτικού τηλεφώνου
 1. Αίτηση ιδιοκτητών ΤΑΞΙ για καθορισμό νέων θέσεων στάθμευσης (πιάτσες) των ΤΑΞΙ στην Ιεράπετρα.
 1. Παραχώρηση χρήσης, κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τη διάρκεια των ΚΥΡΒΕΙΩΝ, δύο (2) αυτοκινήτων, φορτηγών του Δήμου στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», για τις ανάγκες των εκδηλώσεων.
 1. Τροποποίηση της με αρ.61/2011 απόφασης Δ.Σ. (Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»)
 1. Τροποποίηση της με αρ.63/2011 απόφασης Δ.Σ. (Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»)
 1. Απολογισμός Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» οικ. έτους 2012
 1. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο συνδημότη μας
 1. Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λάθους της Υπηρεσίας.
 1. Διαγραφή τελών ύδρευσης, λόγω υπερκαταναλώσεων- διαρροών
 1. Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών
 1. Έγκριση χώρου λειτουργίας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης Δήμου Ιεράπετρας, σύμφωνα με το Ν.4056/2012.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης

 

[separator top=”20″ style=”shadow”] Αρχείο Live διαδικτυακής μετάδοσης της συνεδρίασης του Δ.Σ

Διάρκεια εγγραφής/μετάδοσης : 03 h:54:17 | max όριο Youtube 04:00:00 | Το Κανάλι μας στο Youtube

[separator top=”20″ style=”shadow”]