Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης – Αιτήσεις συμμετοχής έως 17 Νοεμβρίου 2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης – Αιτήσεις συμμετοχής έως 17 Νοεμβρίου 2014

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 30.10.2014
Αρ. Πρωτ 16316

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμος Ιεράπετρας, σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, θα προβεί στη συγκρότηση, για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που αποτελείται από εκπροσώπους των Φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών Συλλόγων και Οργανώσεων
 • Των επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων
 • Των τοπικών Οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 • Των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα
 • Των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων
 • Των αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων
 • Των εθελοντικών Οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 • Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 • Των τοπικών Συμβουλίων Νέων

[/checklist]

Η ανωτέρω απαρίθμηση – αναφορά είναι ενδεικτική και στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν Φορείς, Σύλλογοι ή Οργανώσεις, που υφίστανται και λειτουργούν στο Δήμο.

Επίσης, σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων Φορέων, ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 • Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
 • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 • Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

[/checklist]

 Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι Φορείς, όπως περιγράφονται παραπάνω, καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2014, απευθύνοντας το σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία Φορέα, ονοματεπώνυμο δημότη, τηλέφωνο, δ/νση, Τ.Κ. e-mail)

Ειδικά για τους Φορείς πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής με στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία Φορέα, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου, τηλέφωνο, δ/νση, Τ.Κ. e-mail)

[wpdm_file id=61]

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ tzirvelakis-ioannis
 
Ιωάννης Τζιρβελάκης 

[separator top=”10″ style=”shadow”]
Σχετικές ιστοσελίδες μας

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

 

[separator top=”10″ style=”shadow”] Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”DSGrafeio”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]