Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Ιεράπετρας στις 08.02.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Ιεράπετρας στις 08.02.2016

Ιεράπετρα, 03/02/2016
Αριθμ. πρωτοκόλλου: 07 | Ορθή επανάληψη 05.02.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2016

Προς τους κ.κ. Συμβούλους:

  1. Μαστοράκη Γεώργιο 5. Χαραλαμπάκη Άρτεμις
  2. Χανιωτάκη Νικόλαο 6. Χατζηδάκη Βικτωρία- Ουρανία
  3. Λιανάκη Γεώργιο 7. Μυλωνάκη Ευστράτιο
  4. Μπαλοθιάρη Παναγιώτη 8. Δασκαλάκη Παύλο

Κοινοποίηση:

Στους κ.κ. Αναπληρωτές Συμβούλους:

  1. Σουραβλή Χριστόφορο 5. Δουλούμη Ιωάννη
  2. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 6. Γενειατάκη Γεώργιο
  3. Μυλωνά – Μαμαντοπούλου Ειρήνη 7. Περακάκη Ιωάννη
  4. Παπαδοπετράκη Ανδρέα 8. Τραχανά Μαρία
  9. Πουλή Γεώργιο

Δήμο Ιεράπετρας:

  1. Δήμαρχο Ιεράπετρας 5. Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
  2.Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος  κ.Πανταζή Αργύρη 6. Επιτροπή Περιβάλλοντος

7. Τοπική Κοινότητα Ιεράπετρας

  3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  4. Επιτροπή Τουρισμού

Σας  προσκαλούμε στις 8 Φεβρουαρίου του έτους 2016 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  1. Υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων για την περιβαλλοντική αξιοποίηση της περιοχής Κάτω Μεράς και διοργάνωση ημερίδας.
  2. Διοργάνωση εβδομάδας αστροφυσικής παρατήρησης στη Ιεράπετρα.
  3. Δημιουργία πολιτιστικού μνημείου «Ιεράπετρα η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης»

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ

Σπυριδάκης Μιχαήλ