Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 08.12.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 08.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01
Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 03-12-2015
Αρ. πρωτ. 432

07-12-2015 |Ορθή επανάληψη ως προς το 14ο θέμα και προσθήκη νέων θεμάτων.

ΠΡΟΣ: κ.κ.

Καββουσανάκη  Σοφία
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μακρυγιάννη Βασίλειο
Μαστοράκη Πέτρο
Σουραβλή Χριστόφορο
Σουργιαδάκη Αικατερίνη
Τσαγκαράκη Νικόλαο
Φουκαράκη Χαρίλαο
Ψαρουδάκη Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση

         Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 8 Δεκεμβρίου  2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας με θέμα:

 1. Έγκριση για προμήθεια προτζέκτορα για το 5ο δημοτικό σχολείο.
 2. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας υδραυλικών και ηλεκτρικών υλικών για την κατασκευή κεντρικής θέρμανσης στο δημοτικό σχολείο Κάτω Χωριού.
 3. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο 7ο νηπιαγωγείο Ιεράπετρας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του οικείου σχολείου.
 4. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 3ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας στην ένωση Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Λασιθίου για διεξαγωγή εξετάσεων PALSO.
 5. Παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου του 1ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του οικείου σχολείου
 6. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού στο 3ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας.
 7. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης στο λεβητοστάσιο του Νηπιαγωγείου Νέας Ανατολής.
 8. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας μικρού φούρνου για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου Μαλών
 9. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας σιδερικών υλικών για το 4ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας
 10. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας χρωμάτων βαφής για το δημοτικό σχολείο Νέας Ανατολής Ιεράπετρας
 11. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας χρωμάτων βαφής για το 5ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας
 12. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας χρωμάτων βαφής για το 6ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας.
 13. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας χρωμάτων βαφής για το δημοτικό σχολείο Κουτσουρά
 14. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας πoλυμηχανήματος    για το δημοτικό σχολείο Μακρύ Γιαλού.
 15. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας προτζέκτορα για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ιεράπετρας.
 16. Εξέταση αίτησης αποδοχής δωρεάς ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή στο 5ο δημοτικό σχολείο ιεράπετρας από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Γρά Λυγιάς.
 17. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης για βάση οροφής προτζέκτορα   για το 3ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας.
 18. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης για ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων για το 2ο, 3ο, και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιεράπετρας.
 19. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης για υπηρεσίες HARD και ηλεκτρολογικές εργασίες   για το 2ο, 3ο, και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιεράπετρας.
 20. Εξέταση αίτησης αποδοχής δωρεάς ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή στο 5ο δημοτικό σχολείο ιεράπετρας από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Γρά Λυγιάς.
 21. Αίτημα αποδοχής δωρεάς έξι κλιματιστικών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων δημοτικού σχολείου Μακρύ Γιαλού, προς το Δημοτικό σχολείο Μακρύ Γιαλού.

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Νταραράς