Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 18.03.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 18.03.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 11-3-2016    
Αρ. πρωτ. 78

ΠΡΟΣ: κ.κ.

Καββουσανάκη  Σοφία
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μακρυγιάννη Βασίλειο
Μαστοράκη Πέτρο
Σουραβλή Χριστόφορο
Σουργιαδάκη Αικατερίνη
Τσαγκαράκη Νικόλαο
Βουζουνεράκη Ιωάννα
Ψαρουδάκη Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

          Σας προσκαλούμε σε   συνεδρίαση στις  18 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30  στην  αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται στον 1ο όροφο, δίπλα από την αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» με θέματα:

  1. Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού σχολείου Παχείας Άμμου, στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ), για πραγματοποίηση διήμερης εκδρομής του Κλάδου Πουλιών.
  2. Παραχώρηση χρήσης του 3ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας στην Unicert, για να διενεργηθούν  εξετάσεις γλωσσομάθειας Αγγλικών PΤΕ (Edexcel)
  3. Παραχώρηση χρήσης του 3ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας στο Institut Francais Grece για την διεξαγωγή εξετάσεων DELF/DALF
  4. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης μόνωσης στο πάνελ του 2ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας.
  5. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας υδραυλικών υλικών στο δημοτικό σχολείο μακρύ Γιαλού.
  6. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης υλικών και εργασίας για τη σύνδεση κλιματιστικών μηχανημάτων στο 2ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας.
  7. Ανάληψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών του 5ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας από την Γρα Λυγιά στην Ιεράπετρα για συμμετοχή τους στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
  8. 8. Έγκριση και ανάληψη προμήθειας σκάλας αλουμινίου για τις ανάγκες του 5ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας.
  9. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του δημοτικού σχολείου Μακρύ Γιαλού.
  10. Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του δημοτικού σχολείου Μακρύ Γιαλού.

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Νταραράς