Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 24.02.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 24.02.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Σ. Δαγαλάκη
Τηλ. : 28423-40365
Ιεράπετρα 19-02- 2016
Αριθμός πρωτ.: 1653

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
2. Βλάσση Ελένη 15. Νταραρά Ηλία
3. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 16. Πανταζή   Αργύριο
4. Γερακιανάκη Εμμανουήλ 17. Παπαδοπετράκη   Ανδρέα
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Πετρά Αντώνιο
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Προϊστάκη     Γεώργιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σουραβλή Χριστόφορο
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σουργιαδάκη Αικατερίνη
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Σπυριδάκη Μιχαήλ
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκης Νικόλαος
13. Μαχαιρά Μιχαήλ 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

Σας προσκαλούμε στις 24 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Ανέγερση 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας» στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020,  Άξονας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση 10.a.1: Συμπλήρωση-αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 2. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Interreg Balkan- Mediterranean 2014-2020», με επικεφαλής εταίρο το Α.Π.Θ. Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων  (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)
 3. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Interreg Balkan- Mediterranean 2014-2020», με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Μεσολογγίου  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 4. Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με επικεφαλής εταίρο το Επιμελητήριο Λασιθίου (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 5. Ψήφισμα υπέρ της σύστασης Συλλόγου Φίλων Στήριξης του Νοσοκομείου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 6. Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας ( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 7. Έγκριση έναρξης διαδικασίας εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Α.Δ.Α) (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)
 8. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ιεράπετρας , κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ, για το έτος 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 9. Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα έτους 2016  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 10. Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2016, για το δημοτικό ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»   (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 11. Απευθείας ανάθεση μέρους των υλικών της προμήθειας «Συντήρηση- επισκευή δημοτικών και σχολικών κτιρίων (προμήθεια υλικών 2014)» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 12. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 13. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 14. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Ιεράπετρας έτους 2016 (Εισηγητής: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη)
 15. Επιστροφή ποσού σε καταναλωτή ύδρευσης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 16. Αίτημα τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Νήσου Χρυσής, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1678/11-8-2015 (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής )
 17. Τροποποίηση της με αρ. 235/2015 απόφασης Δ.Σ., παραχώρησης δημοτικού χώρου για τη στέγαση του Α.Σ. Κουτσουρά (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 18. Ίδρυση μουσικού σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 19. Λειτουργία εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Παχείας Άμμου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 20. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης για τη μετατροπή της υποχρέωσης της εισφοράς γης σε χρήμα της εταιρείας ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης )
 21. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41€ για το έτος 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 22. Ορισμός μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών εκποιήσεων, μισθώσεων- εκμισθώσεων (Π.Δ. 270/81), για το έτος 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 23. Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και Επιτροπών καλής εκτέλεσης εργασιών για υπηρεσίες έως 2.934,70€ του Δήμου, έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 24. Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 25. Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 26. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών και Επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών για υπηρεσίες έως 2.934,70€, του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 27. Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Μακρυλιάς» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης )
 28. Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 29. Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των αιτούμενων δομών Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κ.Δ.Α.Π. της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», περιόδου 2015-2016, βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2100/16-7-2015 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) (Εισηγητής: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)
 30. Διαπίστωση πληρότητας δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας λειτουργίας για «Επιχείρηση αναψυχής & Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου με έξι (6) ηλεκτρονικούς υπολογιστές» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 31. Έκφραση άποψης για τη Μ.Π.Ε. «Ξενοδοχειακή μονάδα 5* και τελικής δυναμικότητας 800 κλινών της εταιρείας ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε.» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης )
 32. Γνωμοδότηση επί θεωρημένης προσωρινής οριοθέτησης ρέματος στην θέση «Πλατιά Όψη» Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης )
 33. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης )
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στον Κουτσουρά και αντικατάσταση περίφραξης στο Δημοτικό Γήπεδο Κουτσουρά» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Αδιαβάτου. (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 36. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Δεξαμενών Άρδευσης Τ.Κ. Μύθων, Μεταξοχωρίου, Χριστού Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 37. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικές Δεξαμενές Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιωάννης Τζιρβελάκης