Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Ιεράπετρας στις 24.05.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Ιεράπετρας στις 24.05.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα, 17/05/2016
Αριθμ. πρωτοκόλλου: 36

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2016

Προς μέλη του Δ.Σ.

Σας  προσκαλούμε  σε  συνεδρίαση  των μελών του Ν. Π. Δ. Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00 π.μ., στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων των Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου Μελίνα Μερκούρη), επι της οδού Δημοκρατίας 31 (1ος όροφος), με θέματα:

  1. Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2016
  2. Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών & Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2016

Ο Πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Σπυριδάκης Μιχαήλ