Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 16.04.2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 16.04.2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 11.04.2014
Αρ. Πρωτ 5478

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 5478/11.04.2014) για δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις  16 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα  12.00 στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης Επιτροπής για τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα (Αίτημα της εταιρείας Τζαράκης Α.Ε.)
2. Μελέτη έργων νέου αγωγού μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου – Δ3 – Φράγμα Μπραμιανού. Διατύπωση απόψεως του Δήμου
3. Ηλεκτρονική Διαβούλευση Σχεδίου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2014 – 2020 (ΠΕΠ Κρήτης 2014 -2020)
4. Παραχώρηση στον Πολιτιστικό & Φυσιολατρικό Σύλλογο Ανατολής της χρήσης δημοτικού χώρου στη θέση Κάτω Βρύση, στον οικισμό Ανατολή της Τ.Κ. Ανατολής

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης