Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 19.08.2014, Τρίτη ώρα 20.00

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 19.08.2014, Τρίτη ώρα 20.00

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 14.08.2014
Αρ. Πρωτ 12190

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 19 Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 , στο ισόγειο του κτιρίου Μελίνα επί της οδού Δημοκρατίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

LIVE METAΔΟΣΗ

 1.  Νέος χώρος συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 2014, έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών.
 3. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2014
 4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του  Δήμου
 5. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ιεράπετρας και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», για το έτος 2015
 6. Ανάκληση της με αρ. 146/2014 απόφασης Δ.Σ. Λύση της Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίηση του έργου «Τοποθέτηση- καθαρισμός πλωτού φράγματος στην Παχεία Άμμο».
 7. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ασφαλτομίγματος α265, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών 2014)», μετά από άγονο διαγωνισμό
 8. Απευθείας ανάθεση μίσθωσης χωματουργικoύ μηχανήματος (εκσκαφέα –φορτωτή 65-85HP ελαστιχοφόρου με πρόσθετη υδραυλική σφύρα), για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης 2014», μετά από άγονο διαγωνισμό
 9. Έγκριση υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου», στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έγκριση του σχεδίου Σύμβασης μεταξύ της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή  Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ  και του Δήμου Ιεράπετρας και εξουσιοδότηση υπογραφής της.
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)  του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή Άη Γιάννη (Άγιος Στέφανος) έως δίκτυα ύδρευσης Μακρύ Γιαλού»
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ιεράπετρας»
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας (οικισμού Μαλών)» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού (οικισμού Σταυροχωρίου) Δήμου Ιεράπετρας» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
 14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων κεντρικού υδραγωγείου πόλης Ιεράπετρας»
 15. Έγκριση 2ου (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δεξαμενών και προστασία πηγών ύδρευσης»
 16. Έγκριση 2ου (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην πόλη της Ιεράπετρας»
 17. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ιεράπετρας»
 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Επισκευή δρόμου Χριστός προς Σελάκανο» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 19. Χορήγηση παράτασης χρόνου εκπόνησης της «Μελέτης Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού»
 20. Ορισμός μελών Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες Η/Μ στο Βιολογικό Μύρτου»
 21. Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των αιτούμενων δομών Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», περιόδου 2014 -2015, βάσει της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1551/ 02-07-2014 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπ. Ανάπτυξης & Αυτ/σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
 22. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχου και σχετικών δαπανών
 23. Κατανομή πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση σχολείων
 24. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης