Μία θέση καθαρίστριας στο Ημερήσιο – Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Μία θέση καθαρίστριας στο Ημερήσιο – Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Ιεράπετρα  13.08.2014 – Αρ.Πρωτ 198

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

[dropcap]Η[/dropcap] Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιεράπετρας  με τη υπ αριθμό απόφασης 73/2014 του Διοικητικού της Συμβουλίου προκηρύσσει μία θέση καθαριστή/ιας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2014-2015  στο Ημερήσιο – Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

 1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου
 2. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται
  α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων
  β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  γ) ότι δεν έχουν συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο για το σχολικό έτος 2014-2015
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας έτους 2014
 5.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή Σχολείου (εφόσον υπάρχει)
 7. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ
 8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 14/08/2014 έως  και την 27/08/2014 και ώρα 15:00 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου  Ιεράπετρας στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας(Αρμόδια  υπάλληλος  κα Προεστάκη Ελισάβετ  – τηλέφωνο 28423-40339)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σpapadakis-emmanouil

Παπαδάκης Εμμανουήλ

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”2vatmiaypografi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]