Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 21-02-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 21-02-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Πρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 1884/15-2-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 21-02-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00″][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 15-02-2013
Αρ. Πρωτ 1884

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 1884/15-2-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 21-02-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 100.000,00€ για την υλοποίηση του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Μακρυλιάς Δ. Ιεράπετρας». Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού.   (Τεχνική Υπηρεσία)
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 100.000,00€ για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς Δ. Ιεράπετρας». Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού.   (Τεχνική Υπηρεσία)
 3. Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2013 ( Οικονομική  Υπηρεσία)
 4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών  (Οικονομική Υπηρεσία)
 5. Τροποποίηση πρότασης ΟΣΑΠΥ Δήμου Ιεράπετρας  (Τεχνική Υπηρεσία)
 6. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης ένταξης στο ΠΕΠ του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων»  (Τεχνική Υπηρεσία)
 7. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης ένταξης στο ΠΕΠ του έργου «Συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ανατολής»  (Τεχνική Υπηρεσία)
 8. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης ένταξης στο ΠΕΠ του έργου «Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ στον παραδοσιακό οικισμό Ανατολής, συμπληρώσεις- αποκαταστάσεις αναπλάσεων και φωτισμού»  (Τεχνική Υπηρεσία)
 9. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης ένταξης στο ΠΕΠ του έργου «Κέντρα πληροφόρησης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον οικισμό Ανατολής και φυσικού περιβάλλοντος στον οικισμό Καλαμαύκας»  (Τεχνική Υπηρεσία)
 10. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης ένταξης στο ΠΕΠ του έργου «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Μεσελέρων»  (Τεχνική Υπηρεσία)
 11. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης ένταξης στο ΠΕΠ του έργου «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Αγ. Ιωάννη»  (Τεχνική Υπηρεσία)
 12. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης ένταξης στο ΠΕΠ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Αγ. Ιωάννη, Σχινοκαψάλων και Ορεινού »  (Τεχνική Υπηρεσία)
 13. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης ένταξης στο ΠΕΠ του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Σχινοκαψάλων»  (Τεχνική Υπηρεσία)
 14. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης ένταξης στο ΠΕΠ του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων παραδοσιακού οικισμού Αγίου Στεφάνου»  (Τεχνική Υπηρεσία)
 15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για υλοποίηση του έργου «Μικρά έργα οδοποιίας Δ. Ιεράπετρας» (Τεχνική Υπηρεσία)
 16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για διαβαθμιδική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. (Τεχνική Υπηρεσία)
 17. 1η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για το ερευνητικό πρόγραμμα προώθησης γεωργικού τομέα στο Δήμο Ιεράπετρας (Τεχνική Υπηρεσία)
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών τεχνικού στους Μύθους»  (Τεχνική Υπηρεσία)
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Επισκευή δρόμου Χριστός προς Σελάκανο»  (Τεχνική Υπηρεσία)
 20. Αποδοχή αίτησης παραίτησης  του κ. Χαρ. Κορνάρου, δημοτικού συμβούλου, από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας. Τροποποίηση της με αρ. 161/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 21. Τροποποίηση της με αρ.230/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου μας στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΦΟΔΣΑ Κρήτης).
 22. Σύσταση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.  (Έγκριση της με αρ. 2/2013  απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 23. Χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)  (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)
 24. Κοπή δέντρων  (Έγκριση εισήγησης της Επιτροπής Πράσινου και Παιδικών Χαρών)
 25. Εκλογή υδρονομέων χειμερινής περιόδου 2013.  (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας)
 26. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από παράβολο άδειας παραμονής αλλοδαπού.  (Οικονομική Υπηρεσία)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης

 

[separator top=”20″ style=”shadow”] Αρχείο Live διαδικτυακής μετάδοσης της συνεδρίασης του Δ.Σ

Διάρκεια εγγραφής/μετάδοσης : h : —: — | max όριο Youtube 04:00:00 | Το Κανάλι μας στο Youtube