Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 26-11-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 26-11-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 21-11-2013
Αρ. Πρωτ 16432

 [separator top=”40″ style=”dotted”]
[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 16432/21-11-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 26-11-2013, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 19:00 στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης γ΄ τριμήνου 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Aναμόρφωση προϋπολογισμού.
 1. Ανάκληση της με αριθμό 266/2013 απόφασης του Δ.Σ. Ιεράπετρας, που αφορά στην τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος για το έργο «Αξιοποίηση γεωτρήσεων ύδρευσης περιοχής Λιθινών – μεταφορά νερού για ύδρευση παραλιακής ζώνης»
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Ανατολής Δ. Ιεράπετρας»
 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος για το έργο «Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ στον παραδοσιακό οικισμό Ανατολής Δ. Ιεράπετρας, κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων»
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων Δ. Ιεράπετρας»
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγ. Ιωάννη Δ. Ιεράπετρας»
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων, εγκατάσταση επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων οικισμού Σχινοκαψάλων Δ. Ιεράπετρας»
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων, εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγ. Στεφάνου Δ. Ιεράπετρας»
 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2013
 1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών 2013
 1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου
 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας  καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ιεράπετρας και Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2014
 1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου
 1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας απορριμματοφόρου
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας προμήθειας σκυροδέματος για την ολοκλήρωση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Μακρύ Γιαλού»
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση τμημάτων αγροτικού οδικού δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων  Δήμου Ιεράπετρας»
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας (οικισμού Μαλών)»
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στην πόλη της Ιεράπετρας»
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δεξαμενών και προστασία πηγών ύδρευσης»
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση Πολιτιστικού Κέντρου Μ. Μερκούρη»
 1. Έγκριση Τελικού Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Επισκευή & συντήρηση Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ.Ε. Ιεράπετρας»
 1. Ορισμός Επιτροπής για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης μετατροπής υποχρέωσης εισφοράς γης σε χρήμα. (Αίτημα της εταιρείας ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.)
 1. Ορισμός Επιτροπής για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης μετατροπής υποχρέωσης εισφοράς γης σε χρήμα. (Αίτημα της εταιρείας ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε.)
 1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δήμου Ιεράπετρας
 1. Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε.
 1. Ανάκληση της με αριθμό 293/2013 απόφασης Δ.Σ. (Παραχώρηση χρήσης λεωφορείου Δήμου στο ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ για τη μεταφορά των μαθητών της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού στα σχολεία φοίτησής τους). Λήψη νέας.
 1. Συμπλήρωση της με αριθμό 317/2012 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας
 1. Εκμίσθωση δημοτικού διαμερίσματος στην Αθήνα
 1. Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για υπογραφή σύμβασης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής περιόδου 2013 – 2014»
 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΠΕΔ Κρήτης, για τη διάθεση υπαλλήλου της ΠΕΔ στο Δήμο μας
 1. Παροχή εξουσιοδότησης στην Ειδική Ταμία του Δήμου
 1. Έγκριση μετακίνησης  Δημάρχου και της σχετικής δαπάνης
 1. Έγκριση δαπανών
 1. Διαγραφή τελών ύδρευσης
 1. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Υγείας του Δήμου μας
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στη γνωμοδοτική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από το Υπολιμεναρχείο Σητείας για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
 1. Οικονομική ενίσχυση άπορων συνδημοτών
 2. Χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητού Λαϊκής Αγορών

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης

[separator top=”20″ style=”shadow”] Αρχείο Live διαδικτυακής μετάδοσης της συνεδρίασης του Δ.Σ

[separator top=”20″ style=”shadow”]