Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 27.01.2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 27.01.2014

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 22.01.2014
Αρ. Πρωτ 1046

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (No 1046/22.01.2014) για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 27.01.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

[separator top=”30″ style=”dotted”]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τεχνικού στην είσοδο οικισμού Σταυροχωρίου»
Εισηγητής:κ. Γεώργιος Βαρδάκης

Θέμα 2ο : Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια αρδευτικών δεξαμενών ΔΕ Ιεράπετρας».
Εισηγητής:κ. Γεώργιος Βαρδάκης

Θέμα 3ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Μύρτου»
Εισηγητης :Τίτος Περακάκης

Θέμα 4ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη οικισμού Πάνω Σύμης»
Εισηγητης :Τίτος Περακάκης

Θέμα 5ο: ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας « Συντήρηση δικτύων άρδευσης (προμήθεια υλικών)Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού»
Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη

Θέμα 6ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια ειδών κοιν. παντοπωλείου(Επανάληψη διαγωνισμού)
Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη

Θέμα 7ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών των Νομικών προσώπων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου για το έτος 2014.
Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη

Θέμα 8ο: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής «Μαύρος Κόλυμπος» κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Λασιθίου
Εισηγητής :Γεώργιος Προϊστάκης

Θέμα 9ο: ΄Ασκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της Ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 για την ακύρωση της με αριθμ. 274/2013 απόφασης ΔΣ.
Εισηγητής :Μαρία Φραντζεσκάκη

Θέμα 10ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στο ύψωμα «Κεφάλια»Κορυφή Κουτσουλας της Τ.Κ. Ορεινού.
Εισηγητής:κ.Κανακάρη Ελένη

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

[separator top=”20″ style=”shadow”]

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]