Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 29.05.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 29.05.2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιεράπετρα     25-5-201

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.     128 

ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»                                                        

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01                                             

Τ.Κ  72200                                                                                    

Τηλ.: 2842340324

Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης

e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr

                                                 ΠΡΟΣ: κ.κ.   

Καββουσανάκη  Σοφία

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Λουτσέτη Εμμανουήλ

Μακρυγιάννη Βασίλειο

Μαστοράκη Πέτρο

Σουραβλή Χριστόφορο

Σουργιαδάκη Αικατερίνη

Τσαγκαράκη Νικόλαο

Φουκαράκη Χαρίλαο

Ψαρουδάκη Μιχαήλ

 

           ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση στις  29 Μαΐου  2015 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13.30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας με θέματα:

 1. Ανάληψη δαπάνης μεταφοράς και διανομής των σχολικών βιβλίων στα σχολεία.
 2. Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού σχολείου Κεντριού στο Σύλλογο Γονέων του οικείου σχολείου, για εκδήλωσή του.
 3. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του προαύλιου χώρου του 2ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας  στο ΚΠΕ Ιεράπετρας για διεξαγωγή δράσεων της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
 4. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Νηπιαγωγείο Καλαμαύκας, για υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης.
 5. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ΕΕΕΕΚ, για εκπαιδευτική περιβαλλοντική επίσκεψη, στο ΚΠΕ Ανωγείων.
 6. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο δημοτικό σχολείο Κεντριού για κάλυψη εξόδων τοποθέτησης οπτικοακουστικών εκπαιδευτικών συσκευών.
 7. Προμήθεια δύο (2) βιντεοπροβολέων στο ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρας.
 8. Μεταφορά διαδραστικού πίνακα από το ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρας στο 5ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας.
 9. Αίτημα προς το Δήμο Ιεράπετρας για την δημιουργία νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο δημοτικό σχολείο Κάτω Χωριού.
 10. Αίτημα προς το Δήμο Ιεράπετρας για την αντικατάσταση των κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο Κάτω Χωριού.
 11. Ανάληψη δαπάνης υλικών και εργασίας για την κατασκευή τραπεζαρίας στο 5ο νηπιαγωγείο Ιεράπετρας.
 12. Ανάληψη δαπάνης για επισκευή μόνωσης στο δημοτικό σχολείο Κεντριού.
 13. Ανάληψη δαπάνης για επισκευή μόνωσης στο δημοτικό σχολείο Κάτω Χωριού.
 14. Εξέταση προσφορών για τον έλεγχο και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 15. Ανάληψη δαπάνης προμήθειας υλικών αλουμινίου και εργασίας στο 5ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας.
 16. Κατανομή λειτουργικών δαπανών στα σχολεία.

 

Εσωτ. διανομή:   1.  Γραφείο κ. Δημάρχου

 1.   Γραφείο Τύπου
 2.   Γραφείο Προγραμματισμού

Ο Πρόεδρος

 

Ηλίας Νταραράς